REKLAMA

08OCTAVA: Informacja o zmianie terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Octava za 2020 rok

2021-03-17 16:00
publikacja
2021-03-17 16:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Informacja o zmianie terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Octava za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OCTAVA S.A. („Spółka”, „OCTAVA”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 19 stycznia br., działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje o zmianie daty publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej OCTAVA za 2020 rok (Raporty).
Przedmiotowe Raporty zostaną przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych oraz agencji informacyjnej w dniu 20 kwietnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-17 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki