REKLAMA

06MAGNA: Informacja o otrzymaniu odpisu apelacji złożonej przez Emitel SA od wyroku w sprawie z powództwa Magna Polonia SA

2022-06-29 23:09
publikacja
2022-06-29 23:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-29
Skrócona nazwa emitenta
06MAGNA
Temat
Informacja o otrzymaniu odpisu apelacji złożonej przez Emitel SA od wyroku w sprawie z powództwa Magna Polonia SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu przez kancelarię prawną reprezentującą Emitenta, tj. Kancelarię BWHS Wojciechowski Springer sp.k., odpisu apelacji złożonej przez Emitel SA od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie wydanego dnia 2 lipca 2021 r., w sprawie o sygn. akt XVI GC 2042/13, zgodnie z którym Sąd I instancji zasądził od Emitel SA na rzecz Magna Polonia SA kwotę 163 743 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 3 października 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty.

O wydaniu wyroku przez Sąd I instancji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2021 z dnia 8 lipca 2021 r.

W złożonej apelacji Emitel SA zaskarżył przedmiotowy wyrok w części, tj. w zakresie w jakim Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo zasądzając od Emitel SA na rzecz Magna Polonia SA kwotę 163 743 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz w zakresie rozstrzygnięcia co do kosztów procesu.

Emitent informuje, że zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia odpowiedzi na apelację.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-29 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu Mirosław Janisiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki