REKLAMA

01CYBERATON S.A.: Umowa na budowę „Parku Solarnego w miejscowości Kaliska” o mocy 3MW

2020-11-25 13:22
publikacja
2020-11-25 13:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 68 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-25
Skrócona nazwa emitenta
01CYBERATON S.A.
Temat
Umowa na budowę „Parku Solarnego w miejscowości Kaliska” o mocy 3MW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, o zawarciu w dniu 24.11.2020 r. przez spółkę zależną od Emitenta T&T PROENERGY Sp. z o.o. 3 umów na budowę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 MW w ramach budowy „Parku Solarnego w miejscowości Kaliska”.

Łączna wartość umów wynosi 7.889.156.13zł netto tj. 9.703.662,03zł brutto (słownie: dziewięć milionów siedemset trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote 03/100) i wpłynie na skonsolidowany wynik Spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A. w I i II kwartale 2021 r.

Docelowo moc Parku Solarnego będzie wynosić 7MW i będzie to obecnie największa elektrownia fotowoltaiczna w Polsce.

T&T PROENERGY Sp. z o.o. pełni rolę Lidera Konsorcjum T&T PROENERGY Sp. z o.o. i 4MAX CONSULTING Sp. z o.o. (Głównego Wykonawcy) powołanego w związku z wykonaniem zadania polegającego na budowie elektrowni wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w ramach budowy „Parku Solarnego w miejscowości Kaliska”.

T&T PROENERGY Sp. z o.o. i 4MAX CONSULTING Sp. z o.o. stworzyły również Konsorcjum do budowy kolejnych elektrowni o łącznej mocy do 40MW oraz zamierzają rozszerzyć umowę o kolejne budowy.

Zawarcie powyższych umów wpisuje się w założenia strategiczne i działania zmierzające do umocnienia pozycji Spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A. na rynku fotowoltaicznym w Polsce.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-25 Roman Tabaka Prezes Zarządu Roman Tabaka
2020-11-25 Marzenna Aleksandrowicz Członek Zarządu Marzenna Aleksandrowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki