01CYBERATON S.A.: Mobilne Szpitale Zakaźne - podpisanie umowy dystrybucyjnej.

2020-04-24 16:26
publikacja
2020-04-24 16:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
01CYBERATON S.A.
Temat
Mobilne Szpitale Zakaźne - podpisanie umowy dystrybucyjnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd 01CYBERATON SA (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał z Biomass Energy Project S.A. umowę o dystrybucji Modułowych Szpitali Zakażnych w ramach której Cyberaton oferować będzie do sprzedaży Modułowe Centra Medyczne produkowane przez BEP SA. Umowa włącza również oferty dla odbiorców zagranicznych. W ramach oferty Emitent dostarczać ma pod zamówienia klientów kompletne obiekty modułowych centrów medycznych lub ich części . Szpitale i Centra Medyczne dostosowane są do rygorów medycyny chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem COVID 19, jednak z moją również pełnić funkcję szpitala uniwersalnego z wysokim
poziomem ochrony biologicznej i salami intensywnej opieki medycznej (OIOM). salami operacyjnymi i laboratoriami do analiz , testów i diagnostyki medycznej. Do standardowych modułów obiektu należą:
• izba przyjęć
• poczekalnia
• moduły ze śluzami powietrznymi
• moduły korytarzowe
• izolatki 1 osobowe
• izolatki dla chorych 3 i 6 osobowe
• pomieszczenia monitoringu i nadzoru medycznego (pokój lekarski)
-kontenery medyczne (gabinet zabiegowy, punkt pielęgniarski)
-pomieszczenia socjalne personelu medycznego (pielęgniarskiego i lekarskiego)
-pomieszczenia magazynowe (leków, sprzętu, materiałów sterylnych)
-kontenery zaplecza (kuchenne, szatnia dla personelu)
-pomieszczenia gospodarcze (porządkowe, brudownik)
-kontenery techniczne (wentylacja, gazy medyczne) i hydrauliczne
-kontenery biurowe (ordynator, oddziałowa, sekretariat oddziału)

W ramach zamówień indywidualnych wyposażane mogą być również w:
-sale operacyjne
-diagnostykę rentgenowską i magnetyczny rezonans jądrowy
-sale dializ
-pomieszczenia laboratoryjne i testów oraz analiz

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-24 Roman Tabaka Prezes Zarządu Roman Tabaka
2020-04-24 Marzenna Aleksandrowicz Członek Zarządu Marzenna Aleksandrowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki