Wyniki JSW lepsze od oczekiwań

2019-11-21 17:26, akt.2019-11-22 09:11
publikacja
2019-11-21 17:26
aktualizacja
2019-11-22 09:11

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2019 roku 152,9 mln zł wobec 347 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 141,4 mln zł zysku.

/ fot. Dawid Lach / JSW

Oczekiwania analityków co do wyniku netto wahały się w przedziale od 115 mln zł do 170,4 mln zł zysku. Mediana prognoz wynosiła 140,7 mln zł.

O 9:11 kurs JSW zwyżkował o 1,3%, osiągając poziom 21,06 zł.

Zysk operacyjny grupy wyniósł 260,5 mln zł wobec 456,7 mln zł rok wcześniej. Konsensus zakładał zysk EBIT na poziomie 185 mln zł.

Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że zysk EBITDA wyniósł 514,1 mln zł wobec 641,1 mln zł rok wcześniej i wobec oczekiwań analityków na poziomie 427,9 mln zł.

Przychody grupy JSW spadły do 2.164,5 mln zł z 2.352,9 mln zł. Rynek oczekiwał przychodów na poziomie 2.132 mln zł.

Po trzech kwartałach 2019 r. JSW ma 689,1 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 1.425 mln zł rok wcześniej. EBITDA grupy JSW spadła do 1.685,2 mln zł z 2.408,2 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku.

EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe (m.in. nagrodę jednorazową) spadła do 1.823,7 mln zł z 2.654,1 mln zł rok wcześniej.

EBITDA segmentu Węgiel wyniosła po trzech kwartałach 1.340,3 mln zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła 1.939,1 mln zł. EBITDA segmentu Koks wyniosła 203,5 mln zł wobec 383,8 mln zł. Z kolei EBITDA pozostałych segmentów wyniosła w tym okresie 155,8 mln zł, wobec 118,2 mln zł przed rokiem.

Przychody spadły do 6.861,4 mln zł zł z 7.286,4 mln zł po trzech kwartałach 2018 roku.

Wolumen produkcji węgla w okresie 9 miesięcy 2019 roku wyniósł 10,9 mln ton, tj. o 0,4 mln ton mniej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Produkcja węgla koksowego spadła do 7,6 mln ton z 8,1 mln ton rok wcześniej, a węgla energetycznego wzrosła do 3,3 mln ton z 3,2 mln ton.

Grupa JSW sprzedała do odbiorców zewnętrznych 6,9 mln ton węgla (spadek o 11,5 proc. rdr), w tym 4,4 mln ton węgla koksowego i 2,5 mln ton węgla energetycznego. Sprzedaż koksu do odbiorców zewnętrznych wyniosła 2,4 mln ton (spadek o 7,7 proc. rdr).

W okresie styczeń-wrzesień 2019 roku średnia cena węgla wzrosła o 7,8 proc. rdr do 530,88 zł/t.

Średnia cena sprzedaży węgla koksowego JSW wyniosła 676,72 zł za tonę (wzrost o 2,7 proc. rdr). Cena węgla energetycznego wzrosła o 13,2 proc. rdr do 275,57 zł za tonę, a cena koksu wzrosła o 2,7 proc. rdr do 1.115,17 zł.

W ujęciu jednostkowym gotówkowy koszt wydobycia węgla po trzech kwartałach wyniósł 426,91 zł/tonę, tj. o 54,89 zł/tonę (14,8 proc.) więcej niż w tym samym okresie 2018 roku, na co wpłynęły wyższe o 10,4 proc. nakłady na produkcję węgla, przy niższej o 3,5 proc. produkcji węgla netto.

Wpływ zastosowania MSSF 16 na jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia wyniósł minus 11,28 zł/t.

Z kolei gotówkowy koszt produkcji koksu po 9 miesiącach wyniósł 183,63 zł za tonę i był o 20,2 proc. wyższy niż przed rokiem, na co wpłynęły wyższe o 11,4 proc. nakłady na produkcję koksu przy niższym wolumen wyprodukowanego koksu do sprzedaży o 0,2 mln ton, tj. 7,4 proc.

Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 1.443,8 mln zł. Nakłady na inwestycje rzeczowe w jednostce dominującej wyniosły 1.226,3 mln zł (wzrost o 40,9 proc. rdr).

Przepływy operacyjne grupy JSW po trzech kwartałach sięgnęły 933,1 mln zł wobec 2.445,1 mln zł rok wcześniej. Na koniec września spółka dysponowała 570,2 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

Poniżej przedstawiamy wyniki JSW w trzecim kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP.

Dane w mln zł

3Q2019 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2019 rdr
Przychody 2164,5 2131,8 1,5% -8,0% -2,0% 6861,3 -5,8%
EBITDA* 514,1 427,9 20,1% -19,8% 16,2% 1685,2 -30,0%
EBIT 260,5 185,0 40,8% -43,0% 38,4% 956,3 -48,4%
zysk netto j.d. 152,9 141,4 8,1% -55,9% 14,7% 689,1 -51,6%
marża EBITDA 23,8% 20,1% 3,69 -3,49 3,73 24,56% -8,49
marża EBIT 12,0% 8,7% 3,37 -7,37 3,51 13,94% -11,51
marża netto 7,1% 6,6% 0,44 -7,68 1,03 10,04% -9,51

* wyliczenia PAP Biznes

*** Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW.

pel/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (2)

dodaj komentarz
bykubyk
elegancko, od jutra pompa w gore.

700mln zysku netto po 3 kwartalach, a cena akcji doluje..
janko9
ja stawiam na to że jednak jutro pompa pójdzie w dół żeby było jasne mam nadal akcje JSW

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki