Zysk netto Asseco Poland w I kw. wyniósł 79,6 mln zł wobec 70 mln zł konsensusu

2019-05-23 18:28
publikacja
2019-05-23 18:28

Zysk netto grupy Asseco Poland w pierwszym kwartale wyniósł 79,6 mln zł, wobec 68,9 mln zł przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie. Średnia prognoz analityków, ankietowanych przez PAP Biznes, wynosiła 70 mln zł.

/ fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / Bankier.pl

Oczekiwania sześciu biur maklerskich sięgały od 60,4 mln zł do 77,2 mln zł.

Spółka od początku 2019 roku publikuje wyniki z uwzględnieniem standardu rachunkowego MSSF 16. Historyczne dane nie został przekształcone.

Grupa podała w raporcie porównywalne rok do roku w ujęciu non-IFRS (m.in. bez kosztów amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA) i wyników finansowych związanych z transakcjami nabycia i sprzedaży spółek).

Zysk operacyjny non-IFRS wzrósł o 19,3 proc. do 280,7 mln zł, a zysk netto był wyższy o 10 proc. i wyniósł 89,6 mln zł.

Operacyjne przepływy pieniężne netto grupy Asseco Poland w pierwszym kwartale wyniosły 298,5 mln zł wobec 140,6 mln zł przed rokiem.

Przychody "polskiego" segmentu działalności Asseco Poland (w tym m.in. spółki-matki) spadły o 5,6 proc. rok do roku, do 298,6 mln zł. Zysk operacyjny segmentu spadł o 22,4 proc. do 43,3 mln zł, natomiast w ujęciu porównywalnym (non-IFRS) był niższy o 217 proc. i wyniósł 47 mln zł.

Spółka podała, że spadek wyników w porównaniu z ubiegłym rokiem to efekt wysokiej bazy - w sektorze bankowym w 2018 roku klienci Asseco dostosowywali swoje systemy do licznych zmian prawnych: RODO, STiR czy split payment, co wiązało się ze zwiększoną liczbą realizowanych modyfikacji. Dodatkowo, przed rokiem wynik operacyjny segmentu był podwyższony o 6,5 mln zł dzięki rozwiązaniu odpisu należności od KT Corporation.

Wypracowane przez segment Asseco Poland środki pieniężne z działalności operacyjnej (przed podatkiem) były wyższe rok do roku o 26 proc. i wyniosły 68,4 mln zł.

Grupa spółek europejskich segmentu Asseco International wypracowała w pierwszym kwartale 673,6 mln zł przychodów, o 17,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł o 40,7 proc. do 76,4 mln zł, a w ujęciu non-IFRS był wyższy od 40 proc. i sięgnął 79,4 mln zł. Spółki Asseco International wygenerowały łącznie 80,5 mln zł gotówki z działalności operacyjnej, prawie dwukrotnie więcej niż przed rokiem.

Jak podano w raporcie, dynamicznie rozwija się sprzedaż spółek działających na Słowacji i w Czechach, gdzie widoczne jest ożywienie w sektorze publicznym. Grupa Asseco Central Europe notuje zwiększoną sprzedaż rozwiązań klasy ERP, skupionych w Asseco Enterprise Solutions.

"Również spółki Asseco Solutions, działające w krajach niemieckojęzycznych, w Czechach oraz na Słowacji poprawiły swoje wyniki sprzedażowe oraz zyski" - dodano.

Izraelska grupa Formula Systems wypracowała 1,486 mld zł przychodów, o 17,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku oraz 105 mln zł zysku operacyjnego, co dało wzrost o 84,9 proc. rok do roku.

Zysk operacyjny non-IFRS wzrósł o 30,7 proc. do 154,3 mln zł.

"Na poziom EBIT raportowany w segmencie Formula Systems istotny negatywny wpływ mają dodatkowe koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych rozpoznanych w ramach rozliczenia nabycia (PPA). W I kwartale 2019 roku wpływ PPA obniżyły wynik EBIT segmentu o 44,9 mln zł" - podano w raporcie.

Przepływy operacyjne segmentu wzrosły do 218,1 mln zł z 89 mln zł przed rokiem.

W podziale na odbiorców produktów grupy Asseco Poland największy wzrost miał miejsce w przypadku rozwiązań dla bankowości i finansów - wyniosły one 957,3 mln zł, o 137 mln zł (16,7 proc.) więcej niż przed rokiem. Przychody od instytucji publicznych wzrosły rok do roku o 105,4 mln zł (18,4 proc.) do 573,9 mln zł. Sprzedaż do przedsiębiorstw wzrosła do 921 mln zł i była o 60,5 mln zł wyższa niż przed rokiem (7 proc.). 

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na '19 ma wartość 7,174 mld zł

Grupa podała wartość portfela na 2019 rok według stanu na 19 maja. Przed rokiem (23 maja 2018 roku) portfel zamówień grupy Asseco na 2018 rok miał wartość 6,580 mld zł.

Portfel zamówień grupy na cały rok dotyczący oprogramowania i usług własnych jest o 12 proc. wyższy rok do roku i wynosi 6,396 mld zł.

Asseco podało, że wartość portfela zamówień na 2019 r. - liczona według kursów walut sprzed roku (dane porównywalne rok do roku) - jest o 5 proc. wyższa niż przed rokiem w przypadku przychodów i o 8 proc. wyższa w przypadku samej sprzedaży oprogramowania i usług własnych.

W przypadku segmentu Asseco International, skupiającego europejskie aktywa grupy, portfel zamówień według przychodów na 2019 rok jest o 6 proc. wyższy niż przed rokiem i wynosi 1,825 mld zł.

Wartość zamówień izraelskich spółek grupy (Formula Systems) jest wyższa o 16 proc. i wynosi 4,359 mld zł.

Portfel zamówień w Polsce (segment Asseco Poland) ma wartość 990 mln zł i jest o 10 proc. niższy niż przed rokiem.

Wyniki grupy Asseco Poland w pierwszym kwartale 2019 roku, ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i wcześniejszych wyników (dane mln zł):

1Q2019 wyniki* kons. różnica r/r** q/q**
Przychody 2452,2 2354,3 4,2% 14,1% -7,5%
EBIT 224,7 188,8 19,0% 34,3% -5,6%
zysk netto j.d. 79,6 70,0 13,7% 15,5% -18,8%
marża EBITDA 9,2% 13,4% -4,22 -4,08 -4,20
marża EBIT 9,2% 8,1% 1,08 1,38 0,18
marża netto 3,2% 3,0% 0,27 0,04 -0,45

* wyniki I kw. 2019 roku według MSSF 16

** dane historyczne według MSR 17

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW.

kuc/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki