Zysk EBITDA Comarchu w III kw. wyniósł 89,8 mln zł, powyżej oczekiwań

2019-11-15 19:20
publikacja
2019-11-15 19:20

Zysk EBITDA grupy Comarch w trzecim kwartale 2019 roku, według wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu spółki, wyniósł 89,8 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA wyniesie 66 mln zł.

/ fot. Marian Zubrzycki / FORUM

Oczekiwania pięciu biur maklerskich co do EBITDA za trzeci kwartał wahały się od 59,9 mln zł do 72,1 mln zł.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Comarchu wyniósł w trzecim kwartale 42,5 mln zł wobec 18,2 mln zł przed rokiem. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 30,6 mln zł zysku netto. Zysk netto wzrósł 134 proc. rdr.

Rentowność operacyjna wyniosła 18,7 proc., a rentowność netto 12 proc.

Przychody grupy w trzecim kwartale wzrosły do 354,5 mln zł wobec 345,3 mln zł rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał 346,2 mln zł. Przychody wzrosły 2,7 proc. rdr.

W trzecim kwartale 2019 roku grupa odnotowała 130,7 mln zł przychodów ze sprzedaży krajowej, o 26,7 proc. mniej rdr. Sprzedaż zagraniczna wyniosła w trzecim kwartale 223,8 mln zł i była o 34,1 proc. wyższa rdr. Sprzedaż ta stanowiła w trzecim kwartale 63,1 proc. całkowitych przychodów grupy.

Spółka podała, że wzrost przychodów ze sprzedaży zagranicznej został osiągnięty głównie dzięki zwiększonej sprzedaży rozwiązań IT dla

sektora handlowo-usługowego oraz firm przemysłowych w krajach europejskich oraz w Azji. Z kolei spadek sprzedaży krajowej był efektem braku realizacji dostaw wyrobów gotowych do sektora publicznego.

Comarch poinformował, że w wyniku presji płacowej występującej w sektorze IT fundusz płac podstawowych w grupie wzrósł w III kwartale 2019 roku o 12,9 proc. rdr.

Wpływ na wyniki spółki w III kwartale miało uwzględnienie zawarcia ugody z ZUS w sprawie kontraktu ZUS KSI, które spowodowało zwiększenie wyniku operacyjnego i wyniku netto grupy Comarch o 24,2 mln zł.

Spółka podała, że utworzenie i rozwiązanie odpisów na wątpliwe należności handlowe, dotyczące głównie działalności w rejonie Bliskiego Wschodu oraz w Ameryce Południowej zmniejszyły wynik operacyjny grupy w III kwartale o 8,2 mln zł.

Po trzech kwartałach 2019 roku Comarch odnotował 176,1 mln zł EBITDA (o 60,6 proc. więcej niż rok wcześniej) i 69,7 mln zł zysku netto j. d. (22,5 mln zł przed rokiem) przy przychodach na poziomie 1.020 mln zł (949,3 mln zł rok wcześniej).

Segment IT odnotował po trzech kwartałach 2019 roku 990,2 mln zł przychodów ze sprzedaży do klientów zewnętrznych, z czego 572,9 mln zł odnotowano na rynku polskim. W segmencie Inwestycje grupa odnotowała 1,41 mln zł przychodów ze sprzedaży do klientów zewnętrznych, w segmencie Sport 19,88 mln zł, a w segmencie Medycyna 9,45 mln zł.

Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej segmentu IT wyniósł 70,7 mln zł, a segmentu Inwestycje był ujemny i wyniósł 3,4 mln zł. W segmencie Sport grupa odnotowała 1,9 mln zł zysku netto, a w segmencie Medycyna 538 tys. zł zysku netto.

Poniżej przedstawiamy wyniki Comarchu w trzecim kwartale 2019 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników (dane w mln zł).

3Q2019 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2019 rdr
Przychody 354,5 346,2 2,4% 2,7% 8,1% 1021,0 7,5%
EBITDA 89,8 66,0 36,1% 134,9% 143,9% 176,1 60,6%
EBIT 66,2 44,1 50,3% 144,7% 162,6% 112,4 81,0%
zysk netto j.d. 42,5 30,6 38,8% 134,0% 507,1% 69,7 210,2%
marża EBITDA 25,3% 19,0% 6,29 14,26 14,10 17,25% 5,70
marża EBIT 18,7% 12,7% 5,98 10,84 10,99 11,01% 4,47
marża netto 12,0% 8,8% 3,18 6,73 9,85 6,82% 4,46

*** Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP Biznes. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP Biznes zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

seb/ kuc/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (2)

dodaj komentarz
anna_domagalczyk
W wyniku zawarte są środki z rozwiązania rezerw na kary umowne dla ZUS w kwocie ok 23 mln PLN. Więc wynik mniej więcej jak konsensus, tylko przedstawiony jak niezwykłe osiągnięcie.
specjalnie_zarejestrowany2
W dobie szalejących wynagrodzeń takie wyniki budzą szacunek.

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki