REKLAMA

Zarząd Sfinksa chce wyemitować do 6 mln akcji po 1 zł za sztukę bez prawa poboru

2020-01-10 18:50
publikacja
2020-01-10 18:50
Sfinks

Zarząd Sfinks Polska zdecydował o zakończeniu opcji strategicznych oraz rozpoczął działania zmierzające do emisji do 6 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru - podała spółka w komunikacie. Cena emisyjna nowych akcji ma wynieść 1 zł.

W piątek na zamknięciu notowań kurs akcji spółki wyniósł 0,58 zł. Kapitał zakładowy spółki dzieli się obecnie na 31,1 mln akcji.

Emisja akcji ma odbyć się w oparciu o uchwałę walnego zgromadzenia z czerwca 2017 roku.

Zarząd Sfinksa zwrócił się w piątek do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji oraz ustalenie ich ceny na 1 zł - uchwała rady nadzorczej w tym zakresie została podjęta w tym samym dniu.

W komunikacie podano, że w ramach zakończonego przeglądu opcji strategicznych zarząd zlecił zewnętrznemu doradcy przeprowadzenia analizy dostępnych opcji pozyskania finansowania rozwoju spółki od funduszy inwestycyjnych. Raport z analizy wskazuje na zainteresowanie zagranicznych funduszy strategią spółki ze względu m.in. na perspektywy rynkowe branży gastronomicznej w Polsce i skalę działania spółki.

"Większość funduszy potencjalnie zainteresowanych inwestycją jako główną barierę podjęcia decyzji wskazywało jednak obszerny zakres rozwoju objęty strategią spółki. Jednocześnie wyrażano zainteresowanie inwestycją w wybrane projekty prowadzone przez spółkę" - napisano.

"Wnioski z przeglądu opcji strategicznych posłużą zarządowi do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej emitenta, która przedstawiona zostanie do publicznej wiadomości w I kwartale 2020 r." - dodał.

Sfinks informował w grudniu, że rozpoczął negocjacje z firmą zainteresowaną inwestycją w akcje spółki.

"Strategia inwestycyjna tego inwestora zakłada inwestycję na poziomie nie większym niż 9,9 proc. w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów, a proponowana kwota zaangażowania w okresie nie krótszym niż 3 lata może wynosić 25 mln zł" - napisano w piątkowym komunikacie. (PAP Biznes)

kuc/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki