REKLAMA

ZE PAK S.A.: Wyrok WSA w Warszawie – koncesja na wydobywanie węgla brunatnego

2022-07-26 12:20
publikacja
2022-07-26 12:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-26
Skrócona nazwa emitenta
ZE PAK S.A.
Temat
Wyrok WSA w Warszawie – koncesja na wydobywanie węgla brunatnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
ZE PAK SA („Spółka”), informuje, iż w dniu 25 lipca 2022 roku PAK KWB Konin SA (spółka zależna od Spółki) otrzymała Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie („WSA w Warszawie”) z dnia 26 maja 2022 roku, który zapadł na posiedzeniu niejawnym. Wyrok WSA w Warszawie uchyla decyzję Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2020 roku („Decyzja”) zmieniającą koncesję na wydobywanie węgla brunatnego dla jednego z trzech eksploatowanych obecnie przez KWB Konin SA złóż tj. złoża Pątnów IV (Odkrywka „Jóźwin”). Uchylona nieprawomocnie decyzja Ministra Klimatu i Środowiska wydłuża termin obowiązywania koncesji z 31 sierpnia 2020 roku na 31 sierpnia 2026 roku.

Wyrok uchylający Decyzję nie jest prawomocny. PAK KWB Konin SA, po zapoznaniu się z uzasadnieniem orzeczenia, przygotuje i złoży skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uchylona wyrokiem WSA w Warszawie Decyzja pozostaje w obrocie prawnym i PAK KWB Konin SA prowadzi nadal wydobycie węgla brunatnego ze złoża Pątnów IV na Odkrywce Jóźwin. Złoże Pątnów IV znajduje się w końcowej fazie eksploatacji, PAK KWB Konin SA w żadnym ze scenariuszy nie zakładała eksploatacji tego złoża do 2026 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-26 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2022-07-26 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
2022-07-26 Katarzyna Sobierajska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki