REKLAMA

XTPL S.A.: Rejestracja zmian statutu Spółki w dniu 6 lipca 2022 roku

2022-07-07 15:26
publikacja
2022-07-07 15:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_1_ESPI_21_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_2_ESPI_21_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Appendix_1_ESPI_21_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Appendix_2_ESPI_21_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-07
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu Spółki w dniu 6 lipca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 6 lipca 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, zmian statutu Spółki przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2022 roku uchwałą numer 04/06/2022 w sprawie zmian Statutu, na podstawie której dokonano zmiany §5b pkt 2 oraz §5b pkt 4 statutu Spółki.

Ponadto, Uchwałą nr 05/06/2022 ww. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło tekst jednolity statutu Spółki.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - szczegółowe informacje o zmianach statutu Spółki;
2. Załącznik nr 2 - tekst jednolity statutu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 i § 6 pkt 1, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).
Załączniki
Plik Opis
Załącznik 1 ESPI 21_2022.pdfZałącznik 1 ESPI 21_2022.pdf informacja o zmianach Statutu
Załącznik 2 ESPI 21_2022.pdfZałącznik 2 ESPI 21_2022.pdf tekst jednolity Statutu
Appendix 1 ESPI 21_2022.pdfAppendix 1 ESPI 21_2022.pdf information on amendments to the Articles of Association
Appendix 2 ESPI 21_2022.pdfAppendix 2 ESPI 21_2022.pdf consolidated text of the Articles of Association

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title:Registration of amendments to the Company's Articles of
Association on 6 July 2022


Legal basis:Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering – current
and financial reports


Content of the Report:The Management Board of XTPL S.A. (the
“Company”, “Issuer”) reports that today it has learned that on 6 July
2022 the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial
Division of the National Court Register, registered amendments to the
Company's Articles of Association adopted by the Extraordinary General
Meeting of the Company on 21 June 2022 by Resolution No. 04/06/2022 on
amendments to the Articles of Association, on the basis of which §5b(2)
and §5b(4) of the Company's Articles of Association were amended.


Furthermore, by Resolution No. 05/06/2022, the Extraordinary General
Meeting adopted the consolidated text of the Company's Articles of
Association.


Appendices:


1. Appendix 1 – detailed information on amendments to the Company's
Articles of Association;


2. Appendix 2 – consolidated text of the Company's Articles of
Association.


Detailed legal basis: § 5(1) and § 6(1), (3) and (4) of the Finance
Minister’s Ordinance on current and financial information (...).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-07 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki