REKLAMA

XTB: Sprostowanie omyłki pisarskiej w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy XTB w I półroczu 2022 r.

2022-08-19 14:21
publikacja
2022-08-19 14:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-19
Skrócona nazwa emitenta
XTB
Temat
Sprostowanie omyłki pisarskiej w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy XTB w I półroczu 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 15 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd XTB S.A. („Spółka”) informuje, że w treści Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy XTB w I półroczu 2022 r. w pkt 5.4 na str. 136 [wyłącznie w wersji polskiej] opublikowanego przez Spółkę w Systemie ESPI w dniu dzisiejszym wystąpiła oczywista i niezamierzona omyłka pisarka polegająca na błędnym wskazaniu, że:

„Na dzień przekazania niniejszego raportu łączna wartość roszczeń dochodzonych przeciwko Spółce i spółkom Grupy wynosiła 117,2 mln zł,”.

podczas gdy powinno być:

„Na dzień przekazania niniejszego raportu łączna wartość roszczeń dochodzonych przeciwko Spółce i spółkom Grupy wynosiła 17,2 mln zł,”.

W pozostałym zakresie treść Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy XTB w I półroczu 2022 r. nie ulega zmianie, a ponadto Spółka wyjaśnia, że raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu został wydany do właściwej wersji sprawozdania półrocznego.
Zgodnie z § 15 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Spółka niezwłocznie dokonana w Systemie ESPI ponownej publikacji skorygowanego skonsolidowanego raportu półrocznego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-19 Paweł Szejko Członek Zarządu
2022-08-19 Jakub Kubacki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki