REKLAMA

XBSPROLOG: Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych

2022-08-02 15:13
publikacja
2022-08-02 15:13
Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej: „Emitent” „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 2 sierpnia 2022 r. ze spółką „KONTEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach przy ul. Krasickiego 3A, 08-101 Siedlce, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badania pod numerem 1056, umowy, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 30 czerwca 2022 r. oraz rok obrotowy kończący się dnia 30 czerwca 2023 r.

Wybór firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych Spółki został dokonany przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru, mając na uwadze zagwaran-towanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bie-żące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki