REKLAMA

X-TRADE BROKERS DM SA: Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2020 roku

2020-07-28 17:08
publikacja
2020-07-28 17:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_nr_15_2020_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-28
Skrócona nazwa emitenta
X-TRADE BROKERS DM SA
Temat
Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 lipca 2020 roku, w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2020 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, skonsolidowanych, wybranych danych finansowych oraz operacyjnych za ww. okres, które Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Emitent informuje przy tym, iż ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za I półrocze 2020 roku zostaną przekazane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2020 roku, którego publikacja została przewidziana na 21 sierpnia 2020 roku.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB nr 15_2020 PL.pdfZałącznik do RB nr 15_2020 PL.pdf Załącznik do raportu biezącego nr 15/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-28 Paweł Szejko Członek Zarządu
2020-07-28 Filip Kaczmarzyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki