REKLAMA

: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCF Group S.A. w dniu 28 lutego 2023 r.

2023-02-28 14:16
publikacja
2023-02-28 14:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-28
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCF Group S.A. w dniu 28 lutego 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („NWZ”) zwołanym na dzień 28 lutego 2023 r.

Akcjonariusze:

1. Sebastian Wojciechowski − 14.969.480 głosów na NWZ, co stanowi 49,98% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 55,92% liczby głosów na NWZ;

2. Bartosz Kmita − 2.579.910 głosów na NWZ, co stanowi 8,61% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 9,64% liczby głosów na NWZ;

3. Krzysztof Dolaś – 1.815.862 głosów na NWZ, co stanowi 6,06% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 6,78% liczby głosów na NWZ;

4. Bartosz Biełuszko − 1.808.137 głosów na NWZ, co stanowi 6,04% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 6,75% liczby głosów na NWZ.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at
the Extraordinary General Meeting of PCF Group S.A. held on 28 February
2023The Management Board of PCF Group S.A. with its registered
office in Warsaw (the “Company”) hereby submits the list of shareholders
holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary
General Meeting (the “EGM”) held on 28 February 2023.


Shareholders:


1. Sebastian Wojciechowski − 14,969,480 votes at the EGM which represent
49.98% of the total number of votes and 55.92% of votes at the EGM;


2. Bartosz Kmita − 2,579,910 votes at the EGM which represent 8.61% of
the total number of votes and 9.64% of votes at the EGM;


3. Krzysztof Dolaś – 1,815,862 votes at the EGM which represent 6.06% of
the total number of votes and 6.78% of votes at the EGM;


4. Bartosz Biełuszko − 1,808,137 votes at the EGM which represent 6.04%
of the total number of votes and 6.75% of votes at the EGM.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-28 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki