REKLAMA

WIKANA: Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

2020-07-14 14:08
publikacja
2020-07-14 14:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-14
Skrócona nazwa emitenta
WIKANA
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 lipca 2020 roku spółka zależna Emitenta – WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SALIX Sp.k. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) – zawarła z Wykonawcą umowę o kompleksowe wykonanie robót ogólnobudowlanych („Umowa”), polegających na wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego w postaci budynku mieszkalnego wielorodzinnego o numerze roboczym „B2”, realizowanego przez Spółkę w ramach drugiego etapu inwestycji pod nazwą: „Parkowa Dzielnica” przy ul. Stanisława Leszczyńskiego w Przemyślu.
W ramach budynku powstanie 48 lokali mieszkalnych.
Termin realizacji przedmiotu Umowy został określony na I kwartał 2022 r.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone na kwotę 4 695 tys. zł netto.
Kary umowne naliczone przez stronę Umowy ze wszystkich tytułów nie mogą przekraczać 10% wartości Umowy.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie odstąpienia od Umowy przez każdą ze stron, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-14 Piotr Kwaśniewski Prezes Zarządu
2020-07-14 Paweł Cholota Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki