REKLAMA

WIELTON S.A.: Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2022-07-07 13:27
publikacja
2022-07-07 13:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-07
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wpłynięciu zawiadomienia od TFI Allianz Polska S.A. o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), TFI Allianz Polska S.A. (dalej: „Towarzystwo”), działając w imieniu i na rzecz funduszy:
• Allianz Duo FIO (wcześniej Aviva Investors FIO),
• Allianz Inwestycje SFIO (wcześniej Aviva Investors SFIO),
• Allianz SFIO Dużych Spółek (wcześniej Aviva SFIO Dużych Spółek)
• Allianz SFIO PPK (wcześniej Aviva PPK SFIO),
• Bezpieczna Jesień SFIO,
dalej łącznie „Fundusze”,

niniejszym informuje, że w wyniku połączenia TFI Allianz Polska S.A. z Aviva Investors Poland TFI S.A. („Połączenie”), w którym TFI Allianz Polska S.A. było spółką przejmującą a Aviva Investors Poland TFI S.A. było spółką przejmowaną, zmianie uległ poziom zaangażowania Funduszy zarządzanych przez TFI Allianz Polska S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Połączenie miało miejsce 1 lipca 2022 roku. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy, w dniu Połączenia fundusze zarządzane przez TFI Allianz Polska S.A. miały, przed uwzględnieniem akcji posiadanych przez fundusze zarządzane przez Aviva Investors TFI S.A., 8.265 akcji Spółki, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 8.265 głosów, co stanowiło 0,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy, w dniu Połączenia, po uwzględnieniu akcji posiadanych zarówno przez fundusze zarządzane przez TFI Allianz Polska S.A., jak i przez fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI S.A., Fundusze miały 3.033.937 akcji Spółki, stanowiących 5,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.033.937 głosów, co stanowiło 5,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Raport bieżący Spółki nr 6/2021 informował o zmianie poziomu zaangażowania funduszy zarządzanych przez Aviva Investors Poland TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku Połączenia Aviva Investors Poland TFI S.A. przestało istnieć, a więc nie powinno być dłużej uważane za podmiot uprawniony do głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki.

Towarzystwo informuje ponadto, że:
• zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy, Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji lub praw do akcji Spółki oraz że nie występują także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy,
• zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy, Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Ustawy, więc liczba głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt. 8 wynosi 0,
• łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy wynosi 3.033.937, co stanowi 5,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-07 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2022-07-07 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki