REKLAMA

WIELTON S.A.: Zawarcie nowej umowy nabycia pozostałych udziałów w spółce Langendorf GmbH z siedzibą w Niemczech

2020-11-03 16:36
publikacja
2020-11-03 16:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-03
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zawarcie nowej umowy nabycia pozostałych udziałów w spółce Langendorf GmbH z siedzibą w Niemczech
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego Wielton S.A. nr 10/2017 z dnia 23 maja 2017 r. dotyczącego zawarcia umów nabycia udziałów w Langendorf GmbH z siedzibą w Niemczech („Langendorf”) oraz raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. dotyczącego spełnienia się warunków zawieszających przewidzianych w umowie nabycia 80% udziałów w Langendorf, Zarząd Wielton S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 3 listopada 2020 r. podpisał nową umowę nabycia 20% udziałów na zmienionych warunkach („Umowa”) z akcjonariuszem Langendorf – osobą prawną posiadającą pozostałe 20% udziałów w tej spółce („Sprzedający”) i rozwiązał poprzednio obowiązującą umowę.

Zmiany dotyczą m.in. wydłużenia do 2025 roku okresu, po jakim ma nastąpić wykup udziałów. Będzie to połączone z wydłużeniem okresu współpracy z osobą pełniącą obecnie funkcję dyrektora zarządzającego Langendorf, będącą jednocześnie jedynym właścicielem Sprzedającego. Wydłużenie wykupu ma związek z realizacją celów nowo założonej Langendorf Polska sp. z o.o. (spółki 100% zależnej od Langendorf GmbH), która w dłuższej perspektywie ma za zadanie zwiększyć możliwości produkcyjne Grupy Langendorf, jak i całej Grupy Wielton.

Strony uzgodniły w Umowie, że przeniesienie własności ww. udziałów nastąpi w dniu 1 stycznia 2025 r., pod warunkiem zawieszającym zapłaty przez Emitenta ceny sprzedaży nie później niż do dnia 30 kwietnia 2025 r., przy czym cena sprzedaży uzależniona jest od sumy EBITDA osiągniętej przez Grupę Langendorf w latach 2019-2024. W przypadku EBITDA nie przekraczającej 15 mln euro, cena wyniesie nie mniej niż 2,7 mln euro, a w przypadku realizacji EBITDA na poziomie przekraczającym 24 mln euro, cena przekroczy 6,5 mln euro. Umowa nie określa ceny maksymalnej. Sprzedający ma prawo rozwiązać Umowę m.in. w przypadku niedokonania zapłaty ww. ceny w terminie sześciu miesięcy od terminu zapłaty przez Emitenta ceny sprzedaży. Umowa przyznaje opcję put Sprzedającemu oraz opcję call Emitentowi, których wykonanie będzie możliwe przy zajściu określonych okoliczności i na określonych w Umowie warunkach finansowych.


Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem niemieckim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-03 Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu Piotr Maciej Kamiński
2020-11-03 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki