REKLAMA

WDX: Otrzymanie zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie łącznego stanu posiadania akcji Spółki

2018-03-22 08:49
publikacja
2018-03-22 08:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Zawiadomienie_WOHO.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-22
Skrócona nazwa emitenta
WDX
Temat
Otrzymanie zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie łącznego stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd WDX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu przez Emitenta w dniu 22 marca 2018 r. Zawiadomienia, działających na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. z poz. 1639 z późn. zm.) akcjonariuszy: WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, pana Dariusza Bąkowskiego oraz pana Sławomira Bąkowskiego (łącznie "Strony"), że w wyniku rozliczenia w dniu 19 marca 2018 r. przymusowego wykupu akcji WDX S.A. z siedzibą w Warszawie Strony zwiększyły swój łączny stan posiadania akcji Spółki z 98,29% ogólnej liczby głosów do 100%, tj. łącznie zmieniły dotychczasowy posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z informacją z dnia 7 grudnia 2017 r. WOHO Holdings Limited, pan Dariusz Bąkowski oraz pan Sławomir Bąkowski są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.
W załączeniu treść zawiadomienia.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_WOHO.pdfZawiadomienie_WOHO.pdf Zawiadomienie akcjonariuszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-22 Jacek Andrzejewski Wiceprezes Zarządu Jacek Andrzejewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki