REKLAMA

URTESTE: Objęcie akcji serii D w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego

2021-12-28 12:53
publikacja
2021-12-28 12:53
Zarząd spółki Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 28 grudnia 2021 roku miała miejsce rejestracja w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 20 492 sztuk akcji serii D objętych w wyniku wykonania praw z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, a tym samym doszło do skutecznego objęcia ww. akcji Spółki w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego.

Warranty subskrypcyjne serii A zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 czerwca 2021 roku. Akcje serii D Spółki zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,10 zł za każdą akcję i zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Spółki uległ zwiększeniu z kwoty 111 978,80 zł do kwoty 114 028,00 zł i dzieli się obecnie na 1 140 280 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki