REKLAMA

UNIMOT S.A.: Zawarcie umowy o gwarancję ubezpieczeniową

2023-03-14 14:27
publikacja
2023-03-14 14:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-14
Skrócona nazwa emitenta
UNIMOT S.A.
Temat
Zawarcie umowy o gwarancję ubezpieczeniową
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z 31 stycznia 2023 r. Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o zawarciu 14 marca 2023 r. umowy o gwarancję ubezpieczeniową z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. („Gwarant”) w celu zabezpieczenia zapłaty podatku akcyzowego i opłat paliwowych przez LOTOS Terminale S.A. („Lotos Terminale”) obowiązującej po nabyciu przez spółkę zależną Emitenta, tj. Unimot Investments sp. z o.o. 100 proc. akcji Lotos Terminale.

Kwota gwarancji wynosi 150 mln zł, a okres gwarancji maksymalnie 12 miesięcy. Beneficjentem gwarancji, o której mowa powyżej jest Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej. Wraz z wyżej wymienioną umową Emitent wystawił na rzecz Gwaranta weksel własny in blanco z deklaracją wekslową celem zabezpieczenia roszczeń regresowych wynikających z gwarancji.

Biorąc pod uwagę wartość umowy o gwarancję ubezpieczeniową, Emitent uznał niniejszą informację za poufną.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-14 Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki