REKLAMA

UNIMOT S.A.: Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2022 r.

2022-08-11 09:12
publikacja
2022-08-11 09:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-11
Skrócona nazwa emitenta
UNIMOT S.A.
Temat
Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał 2022 r. („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.

Skonsolidowane Dane Wstępne wynoszą:

• przychody ogółem: 4 086 mln zł,
• EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): 58,7 mln zł,
• EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe): 64,1 mln zł.

Porównywalne, dane skonsolidowane za II kwartał 2021 r. wynoszą:

• przychody ogółem: 1 731 mln zł,
• EBITDA: 27 mln zł,
• EBITDA Skorygowana: 17,2 mln zł.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w II kwartale 2022 r. miały poniższe czynniki:

• trwająca wojna w Ukrainie i w konsekwencji duża niepewność na rynkach globalnych oraz skutki wprowadzanych sankcji na Białoruś i Rosję,
• wzrost wolumenu sprzedaży oleju napędowego i biopaliw o 39,8 proc. r/r do poziomu 531,2 tys. m3 oraz gazu LPG o 16,1 proc. do 64,1 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu, w tym ze strony klientów ukraińskich,
• sprzedaż części zapasu obowiązkowego będąca konsekwencją zmian organizacyjnych, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2022 z 1 sierpnia 2022 r.,
• wyzwania logistyczne ograniczające możliwości wykorzystania szans rynkowych.

Jednocześnie Spółka informuje, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym UNIMOT S.A. ujmie odpisy aktualizujące z tytułu utraty bilansowej wartości udziałów w spółce Unimot System Sp. z o.o. w wysokości 8,9 mln zł. Jest to konsekwencja zmiany otoczenia makroekonomicznego, w tym przede wszystkim istotnego wzrostu cen gazu, będących skutkiem wojny w Ukrainie. Obecny poziom cen powoduje ograniczenie zużycia gazu ziemnego przez naszych obecnych i potencjalnych klientów na korzyść innych paliw. Oszacowana kwota odpisów pomniejszy wysokość jednostkowego wyniku EBITDA za II kwartał 2022 r. Należy zaznaczyć, że jest to zdarzenie o charakterze jednorazowym i niepieniężnym.

Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za II kwartał 2022 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I półrocze 2022 r.


Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-11 Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki