REKLAMA

UNIMOT S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z kandydowania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

2021-05-11 15:12
publikacja
2021-05-11 15:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zal._1._-_ZWZ_Uchwala_Nr_21_zaktualizowana.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
UNIMOT S.A.
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z kandydowania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 11 maja 2021 r. otrzymał oświadczenie od członka Rady Nadzorczej – Pana Dariusza Formeli o rezygnacji z kandydowania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

W związku z powyższym Zarząd aktualizuje ogłoszony w dniu 9 kwietnia 2021 r. raportem bieżącym nr 14/2021 projekt uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 maja 2021 i przedstawia zaktualizowane brzmienie ww. projektu uchwały stanowiące treść załącznika nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
zał. 1. - ZWZ_Uchwała Nr 21_zaktualizowana.pdfzał. 1. - ZWZ_Uchwała Nr 21_zaktualizowana.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-11 Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki