REKLAMA

ULTIMATE GAMES S.A.: Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za 3 kwartały 2021 roku

2021-11-13 00:23
publikacja
2021-11-13 00:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-13
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za 3 kwartały 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w związku z powzięciem w dniu 12.11.2021 r. informacji o szacunkowych, skonsolidowanych danych finansowych grupy kapitałowej Spółki za 3 kwartały 2021 roku, tj. okres od 1.01.2021 r. do 30.09.2021 r., niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej komunikat w powyższym zakresie.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, szacunki wybranych skonsolidowanych danych finansowych grupy kapitałowej Spółki za 3 kwartały 2021 r. przedstawiają się następująco:
- Przychody całkowite: 18,5 mln zł;
- Przychody ze sprzedaży: 16,6 mln zł;
- Zysk brutto: 7 mln zł;
- Zysk netto: 5,4 mln zł;
- Zysk z działalności operacyjnej: 5,5 mln zł;
- Środki pieniężne na koniec okresu tj. 30.09.2021 r.: 17 mln zł.

Na zaprezentowane dane w analizowanym okresie wpływ miały m.in.:
1) stabilna sprzedaż serii Ultimate Fishing Simulator na PC, VR, konsole wraz z dodatkami DLC;
2) dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier – w okresie 3 kwartałów 2021 r. zostało wydane 74 gry, głównie na platformę Nintendo Switch;
3) stabilna monetyzacja gier mobilnych tj. Ultimate Fishing Simulator oraz Professional Fishing;
4) stabilna sprzedaż gier Thief Simulator, House Flipper oraz Cooking Simulator na Nintendo;
5) wyprzedaże gier Emitenta na platformie Steam oraz Nintendo;
6) premiera gry Castle Flipper na PC;
7) zbycie części udziałów/akcji w podmiotach z grupy kapitałowej Emitenta, o czym to Spółka poinformowała m.in. w raportach bieżących 3/2021 oraz 17/2021, przy jedoczesnym zmniejszeniu wartości transakcji zbycia udziałów/akcji w stosunku do okresu porównywalnego;
8) wzrost kosztów prowizji wypłacanych dla deweloperów, marketingu i wynagrodzeń.

Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za 3 kwartały 2021 r.

W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR - Market Abuse Regulation i podana do wiadomości publicznej ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany danych finansowych względem okresu porównywalnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-13 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki