REKLAMA

ULMA Construccion SA: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

2021-05-06 13:39
publikacja
2021-05-06 13:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) uchwałą nr 19/2021 powołało Pana Eñaut Eguidazu Aldalur do składu Rady Nadzorczej Spółki. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej nastąpiła w związku z rezygnacją Pan Jose Joaquin Ugarte Azpiri, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku.

Pan Eñaut Eguidazu Aldalur, zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem:
• nie wykonuje poza Spółką działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta,
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu w konkurencyjnej osobie prawnej,
• nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Eñaut Eguidazu Aldalur, od dnia 1 czerwca 2021 r. obejmie również funkcję Dyrektora Finansowego ULMA CyE S. Coop będącej większościowym akcjonariuszem Spółki.

Spółka jednocześnie wskazuje, że informacje odnośnie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk powołanego członka Rady Nadzorczej zostały przekazane w Załączniku nr 3 do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu
2021-05-06 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki