REKLAMA

UHY ECA: Korekta załącznika do raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 UHY ECA S.A.

2021-06-11 15:13
publikacja
2021-06-11 15:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_na_ZWZA_zaktualizowane_o_zadanie_RS_Holding_-_korekta_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
UHY ECA
Temat
Korekta załącznika do raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 UHY ECA S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) prostuje oczywistą omyłkę pisarską w załączniku do raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 Spółki z dnia 8 czerwca 2021 r., zawierającym treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku („Załącznik”) w ten sposób, że w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad („Projekt Uchwały”) zamieszcza zmieniony porządek obrad, ogłoszony przez Zarząd Spółki w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r., tj. w § 1 Projektu Uchwały po punkcie 14 dodaje punkty 15-18 w poniższym brzmieniu:

„15. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej i powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę aktywów o znacznej wartości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.”,

a punkt 15 w § 1 Projektu Uchwały oznacza jako punkt 19.

Sprostowany Załącznik zostaje załączony do niniejszego raportu.
Treść raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 oraz pozostałych załączników pozostaje bez zmian.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał na ZWZA zaktualizowane o żądanie RS Holding - korekta .pdfProjekty uchwał na ZWZA zaktualizowane o żądanie RS Holding - korekta .pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 Roman Seredyński Prezes Zarządu Roman Seredyńśki
2021-06-11 Piotr Woźniak Członek Zarządu Piotr Woźniak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki