Tauron z umową z EBI ws. obligacji hybrydowych na 400 mln zł na inwestycje w sieci

2018-12-12 12:22
publikacja
2018-12-12 12:22
fot. Lukasz Wieszala / FORUM

Tauron podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dokumentację finansowania, na podstawie której wyemituje tzw. obligacje hybrydowe o łącznej wartości nominalnej 400 mln zł, przeznaczone na rozwój i modernizację infrastruktury sieci elektroenergetycznej w latach 2018-2022.

Podpisanie z EBI umów finansowania hybrydowego koncern sygnalizował już we wtorkowym komunikacie giełdowym. W środowej informacji prasowej Tauron przypomniał, że to drugie finansowanie hybrydowe pozyskane przez koncern z EBI w ramach planu Junckera - po emisji o wartości nominalnej 190 mln euro, przeprowadzonej w grudniu 2016 r.

Jak napisała w informacji spółka, finansowanie hybrydowe w ostatnich latach jest coraz popularniejsze na globalnych rynkach finansowych. Jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy typowym finansowaniem dłużnym, a emisją akcji.

To korzystne z punktu widzenia właścicieli, ponieważ nie dochodzi do rozwodnienia udziałów, ale też dla emitenta, który ze względu na dłużny charakter może wykorzystać efekt tarczy podatkowej (generowania kosztów uzyskania przychodów) - zaznaczył koncern.

Cechą charakterystyczną finansowania hybrydowego jest długi okres zapadalności. Grupa wskazała, że długoterminowy charakter finansowania z EBI jest dla niej istotny, pozwalając lepiej dopasować zapadalność finansowania do charakterystyki inwestycji i okresów ich zwrotu.

Koncern podkreślił też, że planowana emisja obligacji będzie miała pozytywny wpływ na stabilność finansową grupy, a dodatkowo nie obciąży wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA. Obligacje podporządkowane są bowiem wyłączone z kalkulacji tego wskaźnika w przypadku większości krajowych programów emisji obligacji zawartych przez spółkę.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z pozyskania kolejnego finansowania z EBI - i to finansowania w formie obligacji podporządkowanych. Świadczy to o pozytywnym postrzeganiu naszej grupy i jej przyszłości przez renomowaną instytucję międzynarodową - ocenił cytowany w informacji prezes Tauronu Filip Grzegorczyk.

Jak zaznaczył wiceprezes koncernu Marek Wadowski, celem finansowania z nowej emisji jest szeroko pojęty rozwój obszaru dystrybucji.

Po raz kolejny poza inwestycjami w modernizację istniejącej infrastruktury - co ma przyczynić się do poprawy niezawodności i jakości usług dystrybucyjnych środki z EBI będą wspierać działania Tauronu Dystrybucji również w aspekcie wdrażania najnowszych inicjatyw, m.in. w zakresie lepszego przygotowania sieci na nowe przyłącza OZE oraz tworzenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych - wyjaśnił Wadowski.

Grzegorczyk podkreślił też, że będzie to kolejne wsparcie działalności Taurona w ramach planu Junckera, co wpisuje się w szersze działania rozwijające polską gospodarkę.

Tauron przypomniał, że Plan Junckera to inicjatywa zapoczątkowaną w czerwcu 2015 r. przez Komisję Europejską we współpracy z EBI, której celem jest rozwój gospodarczy Unii Europejskiej poprzez wsparcie projektów inwestycyjnych, m.in. w sektorze badań i rozwoju, infrastruktury oraz działań zmierzających do wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia.

Jednym z filarów planu Junckera było utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który m.in. dysponuje środkami na długoterminowe projekty infrastrukturalne.

Tauron Dystrybucja jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, wspierającym też działania związane z rozwojem elektromobilności. W poprzednich latach spółka m.in. testowała pojazdy zasilane energią elektryczną. W październiku br. uruchomiła w Jaworznie pierwszą w kraju pilotażową stację ładowania i szybkiej wymiany baterii w autobusach komunikacji miejskiej.

Tauron Dystrybucja wdraża też projekty związane z inteligentną infrastrukturą sieciową i prowadzi prace badawczo-rozwojowe dotyczące systemów magazynowania energii. Realizuje również projekt AMIplus Smart City Wrocław, związany z instalacją inteligentnego opomiarowania, a także szereg projektów związanych z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznej, pod kątem funkcjonalności sieci inteligentnej.

Segment Dystrybucja po dziewięciu miesiącach br. miał największy, wynoszący 66 proc., udział w EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) grupy Tauron. Największe nakłady inwestycyjne w tym roku w obszarze dystrybucji przeznaczono na modernizację sieci dystrybucyjnej (637 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (466 mln zł). Łączny capex, czyli nakłady na inwestycje, wyniósł 1,2 mld zł.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ je/

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki