REKLAMA

Pożyczka bezzwrotna 5 tys. zł dla firm - jak skorzystać? [Tarcza antykryzysowa]

2020-04-09 06:01
publikacja
2020-04-09 06:01

W ramach tarczy antykryzysowej rząd przygotował pakiet działań pomocowych dla przedsiębiorców. Jednym z nich jest bezzwrotna pożyczka w wysokości 5 tys. zł. Skorzystać mogą z niej mikroprzedsiębiocy, którzy spełnią jeden warunek - utrzymają niezmniejszone zatrudnienie.

fot. / / Pexels

Kto może wziąć bezzwrotną pożyczkę?

Bezzwrotna pożyczka przeznaczona jest dla mikroprzedsiębiorców, którzy założyli firmę przed 1 marca 2020 roku. Przedsiębiorcy nie muszą dokumentować spadku lub utraty dochodu z powodu epidemii COVID-19. Mikroprzedsiębiorcy mogą jednocześnie korzystać z różnych form wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. Maksymalna kwota pożyczki to 5 tys. zł.

Pożyczka będzie wypłacona jednorazowo w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Może zostać przeznaczona na opłacenia składek ZUS, podatków oraz na pokrycie kosztów wynajmowania lokalu. Wydatków nie trzeba udokumentować, ale przedsiębiorca we wniosku o kredyt składa oświadczenie, w którym zaznacza, na co przeznaczy otrzymane pieniądze.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Mikroprzedsiębiorcą jest osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą. Musi spełnić w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie następujące warunki:

  • zatrudniać mniej niż 10 osób średniorocznie w przeliczeniu na pełne etaty,
  • uzyskać roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 2 mln euro (po przeliczeniu po aktualnym kursie),
  • suma aktywów bilansu poniżej 2 mln euro (po aktualnym kursie w złotówkach).

Jednorazowa bezzwrotna pożyczka dla mikroprzedsiębiorców zostanie wypłacona ze środków Funduszu Pracy. 

Jak złożyć wniosek o 5 tys. zł pożyczki?

Wnioski o pożyczkę należy składać do powiatowego urzędu pracy odpowiedniego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora tego urzędu. Mikroprzedsiębiorcy mogą złożyć wniosek online za pośrednictwem praca.gov.pl lub wysłać listownie do odpowiedniego powiatowego urzędu pracy. 

Wniosek złożony elektronicznie mikroprzedsiębiorca opatrzy podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Pożyczkobiorcy korzystając ze składania wniosku online szybciej otrzymają środki pieniężne niż przy tradycyjnej papierowej formie, która będzie wymagać osobistego kontaktu z powiatowym urzędem pracy. Formularze dostępne są również do pobrania na stronie gov.pl.

Jak sprawdzić status wniosku? Kontaktując się z powiatowym urzędem pracy lub na stronie praca.gov.pl, gdy wniosek był składany elektronicznie. Platforma generuje Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia, który potwierdza złożenie wniosku o przyznanie bezzwrotnej pożyczki. 

Jak jest koszt pożyczki?

Jednym kosztem są odsetki w wysokości 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Obecnie, na dzień 8 kwietnia br., stopa redyskonta weksli wynosi 0,55%. Po przemnożeniu stopy przez 0,05 otrzymamy 0,00275%. Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. Jeżeli przedsiębiorca otrzyma 5 tys. zł pożyczki, to odsetki wyniosą 137,50 zł.

Przedsiębiorca rozpocznie spłatę pożyczki po 3 miesiącach od jej otrzymania. Pożyczkę wraz z odsetkami należy spłacić w ciągu 12 miesięcy. Rada Ministrów może przedłużyć czas spłacania pożyczki w drodze rozporządzenia w ramach przeciwdziałania COVID-19. Rada nie wydaje jednorazowych decyzji w sprawie pojedynczych osób. Jeżeli Rada Ministrów zdecyduje się na przedłużenie okresu spłaty ponad 12 miesięcy będzie to obowiązywało dla wszystkich pożyczkobiorców.

Jak umorzyć pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców?

Pożyczka może zostać umorzona wraz z odsetkami. Mikroprzedsiebiorca musi złożyć wniosek o umorzenie. Warunkiem starania się o umorzenie jest brak zmniejszenie stanu zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Stan zatrudnienia przedsiębiorca podaje jest w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca składa oświadczenie o niezmienionym stanie zatrudnienia.

Wniosek o umorzenie pożyczki mikroprzedsiębiorca może złożyć w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia. Pisma można składać za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub pisemnie na adres powiatowego urzędu pracy.

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Mikroprzedsiębiorca zobowiązany jest do zawarcia klauzuli o następującej treści - "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Zastępuje ona pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dominika Florek

 odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
Źródło:
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
aksamitka88
I co mi po takich pieniadzach jak firma nie zarabia ...śmiech na sali. Skorzystam z Open Cach już mi w życiu pomogli wyjść z zadłużenia, pozyczki pozabankowe ale pewne, rzetelna firma. Warunki przejrzyste, decyzja byłą już po 2 dniach, potem po dopełnieniu reszty formalności otrzymałam pieniądze na konto. Polecam mnie pomogli, rzetelna I co mi po takich pieniadzach jak firma nie zarabia ...śmiech na sali. Skorzystam z Open Cach już mi w życiu pomogli wyjść z zadłużenia, pozyczki pozabankowe ale pewne, rzetelna firma. Warunki przejrzyste, decyzja byłą już po 2 dniach, potem po dopełnieniu reszty formalności otrzymałam pieniądze na konto. Polecam mnie pomogli, rzetelna firma. Wiem, że takie firmy nie cieszą się dobrą opinią jednam im spokojnie można zaufać
adam_rackis
Czy w myśl definicji mikroprzedsiębiorcy, osoba na samozatrudnieniu jest mikroprzedsiębiorcą czy już nie?

Powiązane: Tarcza antykryzysowa - wsparcie dla przedsiębiorcy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki