REKLAMA

TXM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

2020-11-06 17:35
publikacja
2020-11-06 17:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_TXM_SA_03.12.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZA_TXM_SA_03.12.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-06
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 3 grudnia 2020 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki przy Al. Jerozolimskich 200/209.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA TXM SA 03.12.2020.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZA TXM SA 03.12.2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA TXM S.A
Projekty uchwał NWZA TXM SA 03.12.2020.pdfProjekty uchwał NWZA TXM SA 03.12.2020.pdf Projekty uchwał WZA TXM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-06 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2020-11-06 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki