REKLAMA

TORPOL S.A.: Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2022-05-27 14:16
publikacja
2022-05-27 14:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 27 maja 2022 r. powziął informację, iż w związku z zamknięciem w tym samym dniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Inwestor) aukcji elektronicznej przeprowadzonej w ramach przetargu nieograniczonego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E" (Inwestycja), oferta złożona przez konsorcjum z udziałem Emitenta w ramach aukcji elektronicznej otrzymała najwyższą ilość punktów.

Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi cena brutto (waga 100%).

Termin realizacji Inwestycji został określony na:
- Zakres podstawowy - 30 miesięcy od Daty Rozpoczęcia,
- Opcja nr 1 – 108 miesięcy od dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad dla Zakresu podstawowego. Oświadczenie o skorzystaniu z Opcji nr 1 Inwestor może złożyć nie wcześniej niż na 12 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed terminem upływu Okresu Zgłaszania Wad dla Zakresu podstawowego,
- Opcja nr 2 – określony przez Inwestora w oświadczeniu o skorzystaniu z Opcji nr 2, jednak nie później niż do dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad dla Zamówienia podstawowego, a w przypadku skorzystania przez Inwestora z Opcji nr 1 – do zakończenia jej realizacji. Oświadczenie o skorzystaniu z Opcji nr 2 Inwestor może złożyć nie później niż na 6 miesięcy przed terminem upływu Okresu Zgłaszania Wad dla Zakresu podstawowego, a w przypadku skorzystania przez Inwestora z Opcji nr 1 – nie później niż 6 miesięcy przed zakończeniem jej realizacji.

Cena oferty złożonej przez Emitenta w ramach aukcji elektronicznej wynosi ok. 963,95 mln zł brutto (tj. ok. 783,7 mln zł netto), w tym cena za realizację zakresu podstawowego 951 mln zł brutto (tj. ok. 773,17 mln zł netto), cena za realizację prawa opcji nr 1 wynosi 4,45 mln zł brutto (tj. ok. 3,6 mln zł netto), a cena za realizację prawa opcji nr 2 wynosi 8,5 mln zł brutto (tj. ok. 6,9 mln zł netto).

Środki Inwestora przeznaczone na realizację zakresu podstawowego Inwestycji, wynoszą ok. 754,8 mln zł brutto (613,7 mln zł netto).

Udział Emitenta w konsorcjum wynosi 70%.

O dalszych istotnych etapach ww. postępowania Emitent będzie informował w trybie kolejnego raportu bieżącego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-27 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2022-05-27 Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Tomasz Krupiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki