TORPOL S.A.: Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję

2020-06-25 22:14
publikacja
2020-06-25 22:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TORPOL_Zalacznik_RB_25_2020_Powolanie_osob_nadzorujacych_na_nowa_kadencje.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. [Spółka] informuje, iż w dniu 25 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [ZWZ] powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Zgodnie z decyzjami podjętymi przez ZWZ w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji weszły następujące osoby: Pani Jadwiga Dyktus, Pani Monika Domańska, Pan Szymon Adamczyk, Pan Tomasz Hapunowicz, Pan Artur Miernik, Pan Konrad Orzełowski oraz Pan Adam Pawlik.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej ww. osób zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami ww. osoby nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto ww. osoby nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Załączniki
Plik Opis
TORPOL_Załącznik_RB_25_2020_Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję.pdfTORPOL_Załącznik_RB_25_2020_Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję.pdf Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję RN TORPOL SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2020-06-25 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki