Szefowie w spódnicy w branży ubezpieczeń

Już po raz drugi prnews.pl i Bankier.pl podsumowują obecność kobiet na kierowniczych stanowiskach w branży ubezpieczeń. Choć miniony rok przyniósł pewne kadrowe zmiany, rewolucji nie było. W oczy rzuca się przede wszystkim nieobecność kobiet na czele najbardziej popularnych firm ubezpieczeniowych.

Temat kobiet w parze z ubezpieczeniami pojawia się najczęściej w kontekście szkód wyrządzanych za kierownicą. Tymczasem wiele pań z sukcesami piastuje najwyższe menedżerskie stanowiska w branży ubezpieczeniowej. Uważane za bardziej empatyczne i dobrze zarządzające zespołem, kobiety stanowią niewielki i w miarę stabilny odsetek szefów w branży ubezpieczeniowej.

kobiety w ubezpieczeniach

W porównaniu z rokiem ubiegłym ("To one rządzą w ubezpieczeniach", Bankier.pl 2011), HR-owych manewrów nie było wiele. Najbardziej wyraźna zmiana zaszła na stanowisku Rzecznika Ubezpieczonych, które ponownie zajęła kobieta, dr Aleksandra Wiktorow. W tym roku w zestawieniu pojawiły się również: Xenia Kruszewska z Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA, Olga Doan z Allianz Direct New Europe, Małgorzata Kaniewska z Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Rozczarowuje natomiast brak żeńskich imion w największych i najbardziej popularnych firmach ubezpieczeniowych. Zarówno w PZU, jak i w Warcie - firmach z wieloletnią tradycją - na próżno szukać choćby jednej członkini (sześcioosobowego) zarządu. Ta sama sytuacja powtarza się w Allianz, trochę lepiej jest w STU Ergo Hestia, gdzie Małgorzata Makulska jest członkiem zarządu obok trzech mężczyzn. Abstrahując od szczegółowych uwarunkowań tej sytuacji, to kwestia warta podkreślenia, skoro - jak mówią - przykład idzie z góry.

Polecamy uwadze sylwetki kobiet - szefów w branży ubezpieczeń.

Aleksandra Wiktorow

Rzecznik Ubezpieczonych


Na urząd Rzecznika Ubezpieczonych została powołana 10 listopada 2011 roku. Od 2010 roku jest również członkiem Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Uprzednio pełniła funkcję prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lata 2001-2007) oraz pracowała w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Jako wiceminister w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych (lata 1991-1993) odpowiadała za ubezpieczenia społeczne i warunki pracy w Polsce. Jest doktorem nauk ekonomicznych, specjalizuje się w polityce społecznej i ubezpieczeniach społecznych. Od 1993 roku związana z Akademią Finansów, gdzie pełniła m.in. funkcje: dziekana Wydziału Ubezpieczeń na Życie i Zarządzania Funduszami Ubezpieczeniowymi, prorektora do spraw dydaktycznych i studenckich, kierownika Katedry Ubezpieczeń.
Źródło: www.rzu.gov.pl

Elżbieta Wanat-Połeć

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Stanowisko: Prezes zarządu

Funkcję prezesa zarządu UFG pełni od 2008 roku. Przygodę z ubezpieczeniami rozpoczęła w 1976 r., kiedy podjęła pracę w PZU. W trakcie swojej zawodowej kariery sprawowała różne funkcje kierownicze w instytucjach finansowych, m.in. w Ministerstwie Finansów. Ostatnio pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru Ubezpieczeń Działu II w KNUiFE. Z UFG związana od 1996 roku. Zanim objęła stanowisko prezesa, pełniła funkcje członka rady i wiceprezesa zarządu, nadzorując bezpośrednio Pion Opłat oraz współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami ubezpieczeniowymi. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Źródło: www.ufg.pl

PRNews.pl: W bankach więcej Pań, ale rządzą Panowie

Nie mamy wątpliwości: sektor bankowy zdominowany jest przez kobiety. Większość banków zatrudnia więcej kobiet niż mężczyzn. Z sondy, którą przeprowadziliśmy wynika, że odsetek pań waha się w bankach od 60 do 80 proc. Mają też przewagę, jeśli chodzi o zatrudnienie na stanowiskach menadżerskich. Jednak im wyżej, tym mniej kobiet. Tylko dwa banki mają swoje panie prezes. Czytaj więcej...

Hydepark PRNews.pl » Malwina Wrotniak o ubezpieczeniach

Banki i ubezpieczyciele żyją dziś trochę jak małżeństwo. Za efekty dotychczasowej współpracy wystawiają sobie pozytywną notę. Jakkolwiek udane nie byłyby owoce ich wspólnej pracy, z punktu widzenia klienta nadal przypominają raczej niechciane dzieci.Czytaj więcej...


Małgorzata Kaniewska

Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
Stanowisko: Prezes zarządu

Prezes zarządu firmy brokerskiej BMK Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. oraz Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Z branżą ubezpieczeniową związana od 1994 roku, uprawnienia brokerskie zdobyła w 1999 roku. Od początku swojej działalności była członkiem obu organizacji brokerskich. Od roku 2003 pracuje społecznie w zarządach Stowarzyszenia i Izby. Jest absolwentką Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W jej wykształcenie wpisują się także studia doktoranckie na SGH - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Katedra Ubezpieczeń Społecznych.
Źródło: Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Beata Andruszkiewicz

PRAMERICA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA
Stanowisko: Prezes zarządu

Na fotelu Prezesa zarządu zasiada od 1 września 2007 roku. Karierę w finansach rozpoczynała w 1994 roku, dołączając Amplico Life jako Dyrektor Działu Szkoleń. Przez kolejnych 11 lat pracy w tej firmie pełniła funkcję Dyrektora Marketingu, a przez 6 lat była Wiceprezesem Zarządu. W 2005 roku rozpoczęła pracę w Banku Millennium na stanowisku Dyrektora Sprzedaży; była odpowiedzialna za dystrybucję kart płatniczych, produktów wspólnych marek i bancassurance. Ukończyła Wydział Chemii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w North Oxfordshire College w Wielkiej Brytanii.
Źródło: pramerica.pl

Olga Doan

Allianz Direct New Europe
Stanowisko: Prezes zarządu

Karierę w ubezpieczeniach rozpoczynała w TU Warta. Współtworzyła Towarzystwo WARTA VITA, gdzie zajmowała stanowisko członka zarządu. W roku 1997 jako wiceprezes zarządu wprowadzała na polski rynek towarzystwo GERLING ŻYCIE. Podczas pracy w Allianz była odpowiedzialna między innymi za stworzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz. Zajmowała także stanowisko wiceprezesa zarządu w TU Allianz Życie Polska SA oraz w TU Allianz Polska SA. Prezesem międzynarodowej spółki zajmującej się sprzedażą ubezpieczeń przez Internet została w 2007 roku.
Wykształcenie z zakresu matematyki teoretycznej zdobyła na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także Letnią Szkołę Aktuarialną oraz wiele szkoleń w kraju i zagranicą z zakresu statystyki, zarządzania, księgowości, underwritingu. Pod jej redakcją w roku 1996 ukazała się książka „Ubezpieczenia na życie”, pierwsza tego rodzaju publikacja na polskim rynku.

Źródło: Allianz Direct

Renata Głuszczuk

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM
Stanowisko: Prezes zarządu

Na stanowisku prezesa zarządu TUW CUPRUM zasiada od 12.03.2009 r. Ma za sobą wieloletnie doświadczenie w branży finansowej. W latach 2008-2009 pełniła funkcję członka zarządu TUW CUPRUM, w latach 2004-2008 pracowała jako Dyrektor Inspektoratu PZU SA w Jeleniej Górze. W latach 2001-2003 była Dyrektorem Regionalnym Departamentu Klientów Strategicznych BIG BANK SA, zaś między rokiem 1999 a 2001pracowała jako Dyrektor Oddziału Operacyjnego w Jeleniej Górze BIG BANK SA. Ukończyła ekonomikę i organizację przemysłu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze.
Źródło: TUW Cuprum

Marta Kaleńska-Jaśkiewicz

Inter Parter Assistance
Stanowisko: Prezes zarządu

Od roku 2006 jest prezesem firmy Inter Partner Assistance Polska (Grupa AXA). Od 14 lat związana z branżą assistance, gdzie zajmowała stanowisko m.in. operatora assistance, szefa assistance, dyrektora handlowego, dyrektora działu operacyjnego. Jako prezes IPA przeprowadziła restrukturyzację spółki w celu przywrócenia jej rentowności. Wprowadziła innowacyjne rozwiązania w zakresie produktów, sektorów klientów i kanałów dystrybucji. Wdrożyła też program stałej poprawy jakości w metodologii Six Sigma. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiowała germanistykę na Wydziale Neofilologii.
Źródło: Inter Partner Assistance

Beata Kalitowska

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce
Stanowisko: Dyrektor Zarządzający

Na stanowisku dyrektora zarządzającego od 2004 roku, wcześniej zajmowała stanowisko prezesa ubezpieczeniowej spółki dystrybucyjnej Europejskie Ubezpieczenia Podróży – Services Sp. z o.o. Ukończyła m.in. skandynawistykę na Uniwersytecie Gdańskim, menedżerskie studia podyplomowe oraz szkolenia z zakresu Strategy &Leadership w Boston Business School.
Źródło: Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce

Katarzyna Kompowska

Coface Poland
Stanowisko: Platform Manager (Europa Środkowo-Wschodnia)

Z początkiem 2012 roku awansowała na stanowisko Platform Mangera odpowiedzialnego za rozwój grupy Coface w Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej, przez 19 lat kierowała w Polsce grupą Coface, która obejmuje pięć firm świadczących usługi w zakresie zarządzania należnościami i finansowania. Firmę budowała od podstaw, dodatkowo od marca 2009 roku objęła funkcję Country Cluster Managera i zarządza strategią rozwoju nie tylko w Polsce, ale również w trzech krajach bałtyckich: na Litwie, Łotwie i w Estonii. W 2005 roku zdobyła tytuł Perły Biznesu, nagrody dla najbardziej przedsiębiorczej kobiety polskiego biznesu, przyznanej przez Businessman Magazine. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz francuski uniwersytet w Rouen.
Źródło: Coface Poland

Xenia Kruszewska

Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA
Stanowisko: Prezes zarządu

Przede wszystkim praktyk, ale z solidnym przygotowaniem teoretycznym. Zdradziła zawód lekarza dla prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, ideą których została zarażona pracując w Mazowieckiej i Branżowej Kasie Chorych.
Doradzała Towarzystwom Ubezpieczeń przygotowującym ubezpieczenia zdrowotne, budowała i zarządzała prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi jako Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Jako broker, potem multiagent przygotowywała i pośredniczyła w sprzedaży programów zdrowotnych i ubezpieczeń indywidualnych. Współtworzyła i zarządzała działalnością pierwszego w Polsce portalu porównującego i oferującego prywatne ubezpieczenia zdrowotne dla klientów indywidualnych. Na warszawskich uczelniach wyższych wykłada zagadnienia związane z prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, systemami ochrony zdrowia, likwidacją i zarządzaniem ryzykiem ubezpieczeń osobowych.

Źródło: Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Ewa Stachura-Kruszewska

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych T.U.W
Stanowisko: Prezes zarządu

Stanowisko prezesa zarządu pełni od września 2008 roku. Wcześniej pracowała jako radca prawny w TUiR WARTA SA i TUnŻ WARTA Vita SA, pełniła też funkcję Dyrektora Biura Prawnego w TUiR WARTA SA i Wiceprezesa Zarządu TUW "TUW". Ukończyła studia wyższe na kierunku prawo.
Źródło: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych T.U.W.

Agnieszka Żołędziowska-Kulig

Chartis Europe SA Oddział w Polsce
Stanowisko: Dyrektor Generalny

Na stanowisku Dyrektora Generalnego polskiego oddziału Chartis Europe od lutego 2010 r. Z rynkiem ubezpieczeń związana od roku 1994, początkowo jako broker w firmie Gras Savoye, a później Sedgwick Polska. W latach 1999-2004 pracowała w Allianz Polska, gdzie kolejno zajmowała stanowiska Managera ds. Współpracy z Klientami Instytucjonalnymi i Brokerami, Managera ds. Bancassurance i Dyrektora Departamentu ds. Klientów Korporacyjnych. Od stycznia 2007 pełniła funkcję zastępcy dyrektora generalnego polskiego oddziału AIG Europe odpowiadając jednocześnie za realizację strategii dotyczących sprzedaży. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Źródło: Chartis Europe

Malwina Wrotniak, Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz
Bankier.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne