REKLAMA

Sygnis S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 września 2022 r.

2022-08-06 13:28
publikacja
2022-08-06 13:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SYG_-_Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
SYG_-_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
SYG_-_Ogloszenie_NWZ.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
SYG_-_Pelnomocnictwo_OF.doc  (RAPORT BIEŻĄCY)
SYG_-_Pelnomocnictwo_OP.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
SYG_-_Projekty_uchwal_ZWZ.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
SYG_-_Wyszczegolnienie_proponowanych_do_podjecia_zmian_Statutu_Spolki.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-06
Skrócona nazwa emitenta
Sygnis S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 września 2022 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Sygnis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000393095 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1, art.4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 września 2022 r. na godz. 14.00.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78 (00-844 Warszawa), w budynku Prime Corporate Center.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną dokumentację.
Załączniki
Plik Opis
SYG - Formularz głosowania przez pełnomocnika.docxSYG - Formularz głosowania przez pełnomocnika.docx Formularz głosowania przez pełnomocnika
SYG - Informacja o ogólnej liczbie akcji.docxSYG - Informacja o ogólnej liczbie akcji.docx Informacja o ogólnej liczbie akcji
SYG - Ogłoszenie NWZ.docxSYG - Ogłoszenie NWZ.docx Ogloszenie NWZ
SYG - Pełnomocnictwo OF.docSYG - Pełnomocnictwo OF.doc Pełnomocnictwo OF
SYG - Pełnomocnictwo OP.docxSYG - Pełnomocnictwo OP.docx Pełnomocnictwo OP
SYG - Projekty uchwał ZWZ.docxSYG - Projekty uchwał ZWZ.docx Projekty Uchwał ZWZ
SYG - Wyszczególnienie proponowanych do podjęcia zmian Statutu Spółki.docxSYG - Wyszczególnienie proponowanych do podjęcia zmian Statutu Spółki.docx Wyszczególnienie propozycji zmiana w Statucie Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-06 Andrzej Burgs Prezes Zarządu Andrzej Burgs
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki