REKLAMA

Studenci wracają na uczelnie. Dominuje forma hybrydowa

Dominika Florek2021-09-26 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-09-26 06:00
Studenci wracają na uczelnie. Dominuje forma hybrydowa
Studenci wracają na uczelnie. Dominuje forma hybrydowa
fot. Krzysztof Pacula / / FORUM

Studia będą w formie hybrydowej. Zdecydowana większość uczelni wyższych stawia na wykłady online oraz zajęcia z języków obcych, laboratoria i ćwiczenia "w murach uczelni". 

Uczelnie wyższe w Polsce szykują się do działania w trybie hybrydowym w najbliższym roku akademickim - część zajęć odbywać się będzie stacjonarnie na terenie uczelni, a część - za pośrednictwem narzędzi do nauczania zdalnego. Uczestnictwo online będą wymagały przede wszystkim wykłady.

Kilka uczelni zacznie rok stacjonarnie

Nie wszystkie uczelnie zaczną od mieszanego trybu nauczania. Część szkół wyższych m.in. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Politechnika Wrocławska planują naukę stacjonarną od początku nowego roku akademickiego.

Uczelnia rozpoczyna rok akademicki w formie stacjonarnej, ale jest przygotowana do przejścia w tryb hybrydowy. W praktyce będzie to wyglądało tak, że część zajęć (wykłady, zwłaszcza dla dużej liczby studentów) prowadzona będzie zdalnie, a część - stacjonarnie (laboratoria i zajęcia dla małych grup, przy zachowaniu reżimu sanitarnego). "Natomiast nie przewidujemy powrotu do kształcenia tylko w formie zdalnej– podaje biuro prasowe Politechniki Wrocławskiej.

– Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wraca z nowym semestrem do prowadzenia zajęć stacjonarnych zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia. Naturalnie będziemy śledzić napływające informacje czy to z ministerstwa, czy sanepidu i w razie potrzeby odpowiednio reagować. Jesteśmy już doskonale przygotowani na wypadek konieczności prowadzenia zajęć w trybie hybrydowym, jak i całkowicie zdalnym (...) gdyby zaszła potrzeba, jesteśmy w stanie również w ten sposób prowadzić zajęcia. Mamy jednak nadzieję, że uda się tego scenariusza uniknąć – komentuje Krzysztof Skrzypek, rzecznik prasowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wykłady zdalnie, ćwiczenia i laboratoria na uczelni

Zdecydowana większość uczelni w Polsce decyduje się na wdrożenie trybu hybrydowego już od samego początku nowego roku akademickiego. Na to rozwiązanie zdecydował się m.in. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1 października prowadzenie zajęć ma odbywać się w trybie stacjonarnym, z wyjątkiem wykładów, które zaplanowano jako zdalne.

– Uniwersytet przewiduje realizację procesu kształcenia w kolejnym roku akademickim w trybie hybrydowym. Wykłady kierunkowe będą prowadzone w trybie zdalnym. Ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne oraz lektoraty będą prowadzone w trybie stacjonarnym, chyba że sytuacja epidemiologiczna nas zmusi do tego, byśmy całkowicie przeszli na tryb zdalny. Na taki wariant również jesteśmy gotowi. Uczelnia zakupiła pakiet Microsoft Office 365; jeśli zajdzie taka potrzeba, zajęcia w trybie (zdalnym) będą więc realizowane poprzez platformę Teams – mówi Paweł Kozakiewicz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Podobną strategię przyjmuje m.in. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształcenie będzie prowadzone w sposób hybrydowy. "W siedzibie uczelni będą prowadzone ćwiczenia, konwersatoria, seminaria i laboratoria, a także wykłady w grupach, które nie przekraczają 30 osób. W szczególnych przypadkach, jeśli będą pozwalać na to warunki lokalowe oraz sanitarne, dziekan wydziału może zwrócić się do prorektora ds. kształcenia o możliwość zmiany tego limitu" – informuje biuro prasowe uczelni.

W murach uczelni pojawią się także studenci Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W semestrze zimowym, z zachowaniem rygorów sanitarnych i ograniczeniem ilości uczestników, stacjonarnie odbędą się zajęcia konwersatoryjne i laboratoryjne. "Natomiast wykłady ogólnouczelniane, gromadzące licznych słuchaczy organizowane zostaną wyłącznie w formie synchronicznej, za pośrednictwem platformy MS Teams lub platformy Moodle, z możliwością odtworzenia nagranego wykładu w dowolnie wybranym przez studenta czasie. Jeśli w danym dniu na uczelni będą organizowane zajęcia stacjonarne i zdalne, mają być zaplanowane z przerwą, by umożliwić studentom dojazd do miejsca zakwaterowania" – podaje biuro prasowe uniwersytetu.

"O zmianie trybu zajęć będziemy decydować w momencie ogłoszenia przez rząd ewentualnych obostrzeń i jeśli takowe dotyczyć będą również uczelni – dostosujemy się do nich odpowiednio" – podkreśla biuro prasowe Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie zajęcia w nadchodzącym roku akademickim będą prowadzone w formie hybrydowej.

Zajęcia do 30 osób w murach uczelni

Inaczej do formy hybrydowej podchodzi Pomorski Uniwersytet Medyczny i Politechniki: Łódzka oraz Gdańska. Uczelnie przygotowuje się do prowadzenia zajęć w semestrze zimowym w sposób mieszany tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia na terenie campusu, jak i z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość.

 – Zajęcia rozpoczniemy w trybie stacjonarnym, z wyjątkiem wykładów dla dużych grup studenckich, które jako jedyne będą odbywać się zdalnie. Decyzje o tym, których konkretnie wykładów ta zasada będzie dotyczyć, podejmują dziekani poszczególnych wydziałów uczelni. Z kolei wykłady dla mniejszych grup, które będzie można zorganizować w salach wykładowych z zachowaniem odpowiedniego dystansu, będą się odbywać stacjonarnie – komentuje Maciej Dzwonnik, rzecznik prasowy Politechniki Gdańskiej.

"Na uczelni będą prowadzone wykłady dla grup do 30 osób, wszystkie ćwiczenia, projekty, seminaria, zajęcia językowe, w-f prowadzone w grupach do 30 osób, wszystkie zajęcia laboratoryjne, egzaminy kompetencyjne i egzaminy dyplomowe. Zajęcia w trybie zdalnym i bezpośrednim na uczelni prowadzone będą według ustalonych tygodniowych schematów, generalnie dwa dni są przeznaczone na zajęcia zdalne, a trzy na zajęcia w bezpośrednim kontakcie" – podaje biuro prasowe Politechniki Łódzkiej.

– Planujemy. aby większość wykładów przede wszystkim na licznych latach odbywała się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dopuszczając jednocześnie możliwość prowadzenia wykładów na latach liczących niewielką liczbę osób w formie stacjonarnej. Duża część wykładów dla studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego ma formę wykładów nagranych zamieszczonych na platformie e-learningowej i studenci w dowolnym czasie będą mogli ich odsłuchać – mówi prof.dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

"Mamy doświadczenie z ubiegłego roku"

Uczelnie wyższe wskazują, że już w poprzednim roku akademickim nabyły wprawy m.in. przy organizacji zajęć online. "Politechnika Poznańska ma doświadczenie z ubiegłego roku w zakresie organizacji kształcenia zdalnego i hybrydowego, a wszelkie decyzje w tej sprawie będą wynikały ze stosownych zaleceń Ministerstwa Edukacji i Nauki" – komentuje dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP, prorektor ds. studenckich i kształcenia Politechniki Poznańskiej.

– W przypadku znaczącego wzrostu zachorowań na COVID-19 i wprowadzenia przez podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo epidemiologiczne Polaków zmian w zasadach sanitarnych dedykowanych dla uczelni, Politechnika Warszawska przejdzie bądź na tryb hybrydowy, bądź – w skrajnym przypadku – na tryb zdalny nauczania. Doświadczenia z roku akademickiego 2020/2021 oraz zbudowane na ich podstawie narzędzia do nauczania zdalnego pozwolą na zachowanie możliwości dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 – podkreśla Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu także stawia na wykłady w formule online. Natomiast zajęcia kliniczne będą prowadzone w formie stacjonarnej - "nasze doświadczenia z zeszłego roku pokazują, że podjęte przez nas środki ostrożności, zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla studentów, zdały egzamin. Warto przypomnieć tu fakt, że w minionym roku uczelnia nie działała tylko dwa tygodnie, poza tym zajęcia kliniczne odbywały się normalnie, w formie stacjonarnej".

Wszystko zależy od pandemii

Jednocześnie uczelnie podkreślają, że forma prowadzenia kształcenia uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej w kraju. "(...) w wypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej, tryb prowadzenia zajęć będzie dostosowywany do wprowadzanych obostrzeń. We wszystkich komunikatach ponawiamy apel, skierowany do całej społeczności naszego Uniwersytetu, by wszyscy, którzy jeszcze nie zaszczepili się przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, uczynili to jak najprędzej, mając na uwadze własne dobro i wspólne bezpieczeństwo, a także powrót do normalnego życia akademickiego – podaje biuro prasowe Uniwersytetu Jagielońskiego.

– W przypadku wprowadzenia obowiązku pracy zdalnej, jako odpowiedzi na kolejną fale pandemii przygotowane są odpowiednie procedury, które pozwolą na kontynuowanie pracy w trybie hybrydowym lub całkowicie zdalnym. Oznacza to, że studenci, którzy np. trafią na kwarantannę, będą mieli dostęp do informacji o przebiegu zajęć w formie zdalnej poprzez aplikację i indywidualne konto uczelniane – informuje Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Uczelnie zachęcają do szczepień

Około 90 proc. wszystkich studentów zostało zaszczepionych (tzw. grupa 0) na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. " Pośród nauczycieli akademickich również ponad 90 proc. osób zostało zaszczepionych" – podaje biuro prasowe uniwersytetu. Podobnie wygląda sytuacja na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, gdzie zaszczepionych zostało ponad 80 proc. studentów i pracowników. "(...) co daje nam duże nadzieje na prowadzenie zajęć i działalność uczelni w normalnym trybie" – podkreśla biuro prasowe uczelni.

Uczelnie jednogłośnie potwierdzają, że studenci będą traktowani jednakowo niezależnie, czy są zaczepieni. Przedstawiciele szkół wyższych zaznaczają, że rekomendują i zachęcają do przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. Jednocześnie podkreślają, że „decyzje o szczepieniu podejmowane są indywidualnie”.

– Oczywiście jako uczelnia zachęcamy do szczepienia się przeciw COVID-19. Zorganizowaliśmy akcję szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień (w kilku turach dla pracowników naukowo-dydaktycznych wg harmonogramu narodowego programu szczepień; jedną zaś, ogólną dla całej społeczności akademickiej). Przewidujemy organizowanie kolejnych akcji promocyjnych szczepień, łącznie ze szczepieniami przeciwko grypie – mówi Marek Kiczka, rzecznik prasowy Uniwersytetu Ekonomiczny w Katowicach.

Legitymacje ważne do 14 października

Studenci, doktoranci oraz nauczyciele akademiccy muszą pamiętać o przedłużeniu ważności dokumentów. legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia (Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) tj. do dnia 14 października 2021 r. 

Dominika Florek

Źródło:
Dominika Florek
Dominika Florek
redaktor Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się tematyką konsumencką, śledzi także nowości w sektorze MSP. Monitoruje ofertę produktów bankowych dla firm, przygotowując rankingi kont dla przedsiębiorców.

Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
dzo_bajden
pogadamy jak sie kabaret czwarta fala rozpędzi
jenak
Ile jeszcze będą ciągnąć tę psychuszkę? Nikt nie robi badań wśród braci studenckiej. A test, czy przeszedłem Covida kosztuje 100 zł. Pewny prawie w 100%. Myślę, że okazałoby się, że większość przeszła bez bólu i jest odporna i nie musi się "wyszczepić". Ktoś tego nie chce. Uspokojenia sytuacji.Ile jeszcze będą ciągnąć tę psychuszkę? Nikt nie robi badań wśród braci studenckiej. A test, czy przeszedłem Covida kosztuje 100 zł. Pewny prawie w 100%. Myślę, że okazałoby się, że większość przeszła bez bólu i jest odporna i nie musi się "wyszczepić". Ktoś tego nie chce. Uspokojenia sytuacji. Chyba nie jest to Chińczyk.

Powiązane: Studia

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki