REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Skreśleni przez urzędy pracy. Firmy, którym nie przyznano dotacji

Weronika Szkwarek2018-08-23 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2018-08-23 06:00

Doradztwo w zakresie informatyki, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wykonywanie robót wykończeniowych – to początek długich list działalności, które nie otrzymały bezzwrotnej dotacji z urzędu pracy. Ilu przedsiębiorców musiało zrezygnować ze starania się o kilkanaście tysięcy złotych na start?

W Gdańsku – 48, w Warszawie 121, we Wrocławiu 183 – tylu niedoszłych przedsiębiorców nie otrzymało dotacji na założenie działalności gospodarczej. Jakie były powody odrzucenia? Firma nie odpowiadała realiom rynkowym, nie miała kapitału, nie miała wystarczającej wiedzy na temat prowadzonej przez siebie działalności albo po prostu – nie spełniła warunków formalnych. Zapytaliśmy powiatowe urzędy pracy w miastach wojewódzkich o to, ile działalności rokrocznie jest odrzucanych oraz w jakich dziedzinach chciano założyć daną firmę.

fot. stevanovicigor / / YAY Foto

Kto nie założy działalności

Każdy powiatowy urząd pracy może sam kształtować regulamin, według którego przyznaje bezzwrotną dotację na podjęcie działalności gospodarczej. Niekiedy listy działalności, na które dany PUP nie przyzna dotacji, są bardzo długie. Dla przykładu Gdański Urząd Pracy przesłał Redakcji Bankier.pl listę profilów firm, na które nie udziela się dofinansowania.

Wśród nich znalazły się:

 • działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,
 • działalność sezonowa (obowiązek prowadzenia działalności przez 12 miesięcy),
 • handel prowadzony na rynkach i targowiskach (wymagany jest punkt stacjonarny),
 • handel akwizycyjny,
 • transport osób taksówkami,
 • działalność w zakresie wynajmu pomieszczeń,
 • działalność, której siedziba i miejsce stałego wykonywania znajduje się poza terenem Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot,
 • usługi wróżbiarskie i ezoteryczne,
 • usługi w zakresie medycyny naturalnej świadczone przez osoby nieposiadające odpowiedniego przygotowania wynikającego z wykształcenia lub ukończonych szkoleń i kursów,
 • usługi prowadzenia badań i diagnostyki w celu oceny stanu zdrowia przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego.

Jak tłumaczy w rozmowie z Bankier.pl Wioletta Jamróz z Gdańskiego Urzędu Pracy, jedynie działalności dotyczące rolnictwa i transportu są wykluczone „odgórnie” ze względu na przepisy zewnętrze.

Inne podejście ma Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. – W konkursie dla osób ubiegających się o przyznanie dotacji wszystkie wnioski z danej branży mają taką samą szansę i podlegają takim samym kryteriom oceny. Aby sprawiedliwie rozdzielić posiadane środki, komisja dokonuje porównania wniosków w poszczególnych rodzajach działalności i z pośród nich wybierane są te, które zdaniem komisji mają największe powodzenie na rynku. Przy rozdzielaniu dotacji komisja bierze również pod uwagę rentowność w danej branży, dlatego więcej dotacji przyznawanych jest w tych branżach, gdzie rentowność jest najwyższa. Nie oznacza to jednak wyłączenia jakiejkolwiek branży z dofinansowania. Każdy przypadek jest jednak rozpatrywany indywidualnie. Jeśli wnioskodawca dobrze się przygotuje do prowadzenia swojego biznesu i przekona Komisję, że jego działalność ma duże szanse powodzenia na rynku, to nie mam przeszkód, by otrzymał dotację – mówi w rozmowie z Bankier.pl Katarzyna Przyborowska, kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy i Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w PUP w Szczecinie.

Lista wykluczonych działalności z dofinansowania z powiatowych urzędów pracy jest bardzo długa. Środki na podjęcie działalności nie mogą być przyznane na działalność wykluczoną określoną w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa.

Wśród sektorów, które są wykluczone z dofinansowania, znajdują się:

 • sektor rybołówstwa (np. PKD 03.11, 03.12, 03.21),
 • sektor hutnictwa żelaza i stali (PKD 24.10.Z, 24.20.Z, 24.32. Z),
 • sektor włókien syntetycznych (PKD 20.60.Z, 13.10.Z),
 • sektor węglowy (PKD 05.10.Z),
 • sektor budownictwa okrętowego (PKD 30.11.2, 33.15.2),
 • sektor transportu (np. PKD 49.10, 50.10, 51.10),
 • sektor rolnictwa (np. PKD 01.41.Z, 03.11.Z, 01.27.Z, 10.11.Z),
 • sektor wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury (np. PKD 35.11.Z, 35.21.Z).

Podsumowując, jeśli przyszły przedsiębiorca chce sprawdzić, czy jego typ działalności nie jest przypadkiem wykluczony z dofinansowania, powinien sprawdzić regulamin dotacji dostępny we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

Ilu przedsiębiorców nie otrzymało dotacji

Nie tylko rodzaj działalności wpływa na odrzucenie wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Odrzucone wnioski o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Powiatowy Urząd Pracy

Liczba odrzuconych wniosków o przyznanie dotacji na działalność gospodarczą w ciągu pierwszych 7 miesięcy 2018 roku

PUP w Gdańsku

48

PUP w Katowicach

10

PUP w Zielonej Górze

42

PUP w Łodzi

36

PUP we Wrocławiu

183

PUP w Poznaniu

73

PUP w Szczecinie

27

PUP w Warszawie

121

PUP w Olsztynie

50 (dane za 2017 r.)

Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji przesłanych przez powiatowe urzędy pracy w Polsce

Jak wynika z rozmów, jakie przeprowadziliśmy z powiatowymi urzędami pracy w Polsce, powodów odrzucenia wniosków może być bardzo dużo. Najczęściej jednak są to błędy formalne, brak kapitału, brak kwalifikacji do prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przedstawił Redakcji Bankier.pl, z czego wynikało odstąpienie od rozpatrzenia 73 wniosków (na 507 nadesłanych).

Wnioski te były odrzucone z powodu:

 • 30 rezygnacji wnioskodawców
 • 16 ocen negatywnych (m.in. ze względu na brak kwalifikacji do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej, działalność tożsamą z działalnością współmałżonka, działalność już prowadzoną)
 • 27 odstąpień od rozpatrzenia (m.in.  ze względu na utratę statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia pracy, działalności gospodarczej lub niestawienia się na obowiązkową wizytę, brak statusu osoby bezrobotnej lub nieskompletowanie dokumentacji wnioskowej).

Poprosiliśmy również urzędy pracy o wskazanie kodów PKD działalności, które nie otrzymały dofinansowania. Z uwagi na niewskazanie powodów odrzuceń poszczególnych wniosków, nie można stwierdzić jednoznacznie, że to typ działalności wpłynął na decyzję negatywną.

Profile działalności odrzuconych wniosków o przyznanie dotacji w Szczecinie

Profil działalności

Liczba odrzuconych wniosków

Usługi hydrauliczne

1

Tynkowanie

2

Posadzkarstwo, tapetowanie

2

Usługi wykończeniowe

2

Dekarz

1

Wyspecjalizowane sklepy z żywnością

1

Sklep internetowy

2

Usługi florystyczne

1

Wydawanie książek

1

Usługi informatyczne

1

Usługi prawne

3

Usługi rachunkowo księgowe

1

Projektowanie architektoniczne

1

Usługi fotograficzne

1

Wypożyczanie sprzętu sportowego

1

Pozaszkolne formy edukacji oraz zajęcia sportowe

1

Usługi artystyczne

1

Usługi kosmetyczne

3

Poprawa kondycji fizycznej

1

Łącznie

27

Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji przekazanej przez PUP w Szczecinie (stan za pierwszych siedem miesięcy 2018 roku)

W Szczecinie odmowy najczęściej dotyczyły działalności związanych z usługami prawnymi i usługami kosmetycznymi. Natomiast w Gdańsku odmowy dotacji miały miejsce przede wszystkim w przypadku działalności związanych z informatyką i programowaniem (trzy odmowy PKD 62.01.Z i jedna PKD 62.02.Z), działalności agencji reklamowych (trzy odmowy PKD 73.11.Z) czy działalności związanych z robotami wykończeniowymi (jedna odmowa PKD 43.33.Z, jedna odmowa PKD 43.32.Z, jedna odmowa 43.39.Z i dwie odmowy dla 43.22.Z).

Poza firmami, które „z urzędu” są skazane na porażkę w staraniu się o dotację (są wykluczone na mocy rozporządzenia lub przez wewnętrzne ustalenia urzędu pracy), komisja ocenia również wpływ firmy na bezrobocie, wielkość kapitału własnego, czy działalność będzie prowadzona na terenie powiatu, czy przedsiębiorca ma kwalifikacje do jej prowadzenia, a także – a może po pierwsze – czy jego wniosek jest poprawny merytorycznie i czy plan przedsięwzięcia jest realny.

Źródło:
Weronika Szkwarek
Weronika Szkwarek
redaktor Bankier.pl

Zajmuje się tematyką prawa pracy. Pisze o związanych z nim nadużyciach i wyzwaniach, jakie stoją przed obecnym rynkiem pracownika. W swoich artykułach zajmuje się również problemami polskich i zagranicznych konsumentów. Autorka cyklu "Życie po etacie", w którym opowiada historie osób decydujących się na zamianę umowy o pracę na własną działalność gospodarczą.

Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (1)

dodaj komentarz
maciej89
Dziwne, Wrocław i Łódź po 600k mieszkańców a współczynnik odrzuceń 5x większy we wro.
Swoją drogą polecam super książkę Sekrety 12 sposobów jak zdobyć pieniądze na firmę, tam jest od a do z jak wypełnić ten wniosek o dotację z UP na chyba 20 stronach a4. Sam dostałem więc warto to sobie
Dziwne, Wrocław i Łódź po 600k mieszkańców a współczynnik odrzuceń 5x większy we wro.
Swoją drogą polecam super książkę Sekrety 12 sposobów jak zdobyć pieniądze na firmę, tam jest od a do z jak wypełnić ten wniosek o dotację z UP na chyba 20 stronach a4. Sam dostałem więc warto to sobie przeczytać

Powodzenia

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki