REKLAMA

Sejm "zakazał" azylu. Nowe przepisy dotyczące nielegalnego przekraczania granicy

2021-09-17 19:35
publikacja
2021-09-17 19:35
Sejm "zakazał" azylu. Nowe przepisy dotyczące nielegalnego przekraczania granicy
Sejm "zakazał" azylu. Nowe przepisy dotyczące nielegalnego przekraczania granicy
fot. Michal Kosc / / Forum

Sejm uchwalił w piątek nowelę, zgodnie z którą cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, postanowieniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen.

Za nowelizacją ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP głosowało 244 posłów, 178 było przeciw, 23 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z nowelą cudzoziemiec, zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, postanowieniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen.

Nowela wprowadza też przepis, zgodnie z którym Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może pozostawić bez rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli został on złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE (z Rosją, Białorusią i Ukrainą), chyba że ta osoba m.in. przybyła bezpośrednio z terytorium, gdzie grozi jej prześladowanie.

Podczas piątkowego głosowania posłowie odrzucili poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, które zakładały m.in., że na postanowienie komendanta SG o opuszczeniu terytorium RP przysługiwałaby skarga do sądu administracyjnego lub zażalenie do sądu rejonowego. Zgodnie z jedną z poprawek, gdyby cudzoziemiec złożył skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z wnioskiem o wstrzymanie jego wykonania, termin wykonania postanowienia przedłużałby się z mocy prawa do wydania przez sąd prawomocnego postanowienia w sprawie wniosku.

Inna z poprawek Lewicy zakładała, że postanowienie o opuszczeniu kraju wygasa z mocy prawa w przypadku, gdy cudzoziemiec zadeklaruje zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach wprowadza kary więzienia lub grzywny za niszczenie infrastruktury granicznej. W regulacji wskazano, że w szczególności chodzi o ogrodzenia, zasieki, zapory lub rogatki.

Zgodnie z tym artykułem, osoba, która "zabiera, niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niezdatnymi do użytku elementy infrastruktury, znajdujące się w strefie nadgranicznej i przeznaczone do ochrony granicy państwowej, w szczególności ogrodzenia, zasieki, zapory lub rogatki", będzie podlegała karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Natomiast w przypadku mniejszej wagi, sprawca podlegałby karze grzywny.

Regulacja wprowadza również przepis, zgodnie z którym dane cudzoziemca, który nielegalnie przekroczył granicę, na okres wskazany w zarządzeniu zamieszczone zostaną w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany. Dane tego cudzoziemca, na ten sam okres, szef Urzędu przekaże do Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu.

W projekcie zapisano, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W ostatnich miesiącach na granicach Białorusi z UE gwałtownie wzrosła liczba nielegalnych migrantów z Iraku, Syrii, Afganistanu i innych krajów. Początkowo najwięcej osób trafiało na Litwę, która zarzuciła Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na jej terytorium w ramach wojny hybrydowej. Później wzrosła liczba nielegalnych migrantów na granicach Łotwy i Polski. (PAP)

Autorzy: Natalia Kamińska, Marcin Chomiuk

nmk/ mchom/ lena/

Źródło:PAP
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (2)

dodaj komentarz
dzo_bajden
lepszego prezentu od łukaszenki pis dostać nie mógł, już szorowali po 30% i dzięki grupce 30 irackich turystów odbili sondaże.

jeszcze brakuje żeby uchodźca przejachał na pasach zakonnice w ciąży,
albo zgwałcił księdza w czołgu

czy to oznacza, że czekają nas kolejne dekady rządów pisoskiej oligarchii?
lepszego prezentu od łukaszenki pis dostać nie mógł, już szorowali po 30% i dzięki grupce 30 irackich turystów odbili sondaże.

jeszcze brakuje żeby uchodźca przejachał na pasach zakonnice w ciąży,
albo zgwałcił księdza w czołgu

czy to oznacza, że czekają nas kolejne dekady rządów pisoskiej oligarchii? dekady okradania ludzi pracujących?
przemek_opinia
Ale bzdury piszesz, czytać się tego nie da. Wylewająca się lewicowy obraźliwy bełkot.

Powiązane: Imigranci w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki