Sejm za tym, by KNF skuteczniej nadzorował zagraniczne zakłady ubezpieczeń działające w Polsce

2020-05-28 18:54
publikacja
2020-05-28 18:54
fot. Robert Gardzinski / FORUM

Zapewnienie KNF skutecznych mechanizmów nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji z innych krajów UE działających w Polsce - zakłada znowelizowana w czwartek przez Sejm ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Za uchwaleniem ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej głosowało 452 posłów, jeden był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Jeszcze przed ostatecznym głosowaniem posłowie odrzucili poprawkę zgłoszoną przez klub Lewicy, która dotyczyła przeznaczenia wpływów z kar pieniężnych, nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie, na przychody Funduszu Edukacji Finansowej.

Nowe przepisy mają na celu zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego skutecznych mechanizmów nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji z innych krajów UE. Chodzi o te, które prowadzą transgranicznie działalność na terytorium Polski.

W ramach zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wprowadzono możliwość natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji KNF w stosunku do zagranicznych zakładów ubezpieczeń z UE działających na terytorium Polski w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia naruszania interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia.

Takie uprawnienie ma być ograniczone jedynie do pilnego przypadku. Podjęte środki mają mieć charakter zabezpieczający i będą obowiązywać do momentu podjęcia odpowiednich działań nadzorczych przez macierzysty organ nadzorczy.

Zgodnie z nowymi przepisami KNF będą przysługiwać wszystkie uprawnienia przysługujące jej w stosunku do krajowych zakładów ubezpieczeń bądź krajowych zakładów reasekuracji w tym również do wydania zakazu wykonywania na terytorium Polski działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej.

Nowe przepisy przewidują, że regulacje dotyczące terminów na wypłatę odszkodowania oraz odpowiedzialności w razie ich przekroczenia dotyczą również zagranicznych zakładów ubezpieczeń.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski, Michał Boroń

pif/ mick/ je/

Źródło:PAP
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki