REKLAMA

Sejm uchwalił nowelizację dotyczącą powrotów cudzoziemców do krajów pochodzenia

2023-01-26 20:04
publikacja
2023-01-26 20:04

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o cudzoziemcach. Regulacja dotyczy m.in. powrotów nielegalnie przebywających w UE obywateli państw trzecich do swoich krajów.

Sejm uchwalił nowelizację dotyczącą powrotów cudzoziemców do krajów pochodzenia
Sejm uchwalił nowelizację dotyczącą powrotów cudzoziemców do krajów pochodzenia
/ Sejm RP

Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 228 posłów, przeciw było 27, a 194 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili szereg poprawek opozycji, także te które na porannym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Koalicja Obywatelska nie zgadzała się m.in. na przeniesienie części kompetencji z szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Komendanta Głównego Straży Granicznej. Polska 2050 zgłosiła poprawkę przewidującą zmianę w ustawie o ochronie granicy państwowej.

Poprawka ta dodawała zapis mówiący o tym, że minister spraw wewnętrznych i administracji, wydając rozporządzenie ograniczające ruch graniczny, ma na względzie, że nie może ono "przyznawać organom władzy publicznej uprawnień do zawracania osób do linii granicy państwowej".

Przygotowana przez MSWiA regulacja dostosowuje prawo do unijnych zmian w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS). Celem tych zmian jest usprawnienie procesu powrotów obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na obszarze Schengen do swoich krajów oraz usprawnienie odpraw granicznych. Ma to zapewnić utrzymanie zaufania publicznego do unijnej polityki migracyjnej i azylowej.

"Wpisy do SIS dotyczące powrotu oraz wymiana informacji uzupełniających dotyczących tych wpisów, powinny ułatwić właściwym organom podejmowanie niezbędnych środków w celu wykonania decyzji nakazujących powrót" - napisali w uzasadnieniu do nowelizacji jej autorzy.

Po wprowadzeniu zmian SIS ma pozwalać na identyfikowanie obywateli państw trzecich objętych decyzją nakazującą powrót, którzy ukryli się i zostali zatrzymani w innym państwie członkowskim. Ma to pomóc w zapobieganiu nieuregulowanej migracji.

Inne zapisy przewidują obowiązkowe konsultacje między państwami, jeśli obywatel państwa trzeciego ma ważny dokument pobytowy lub ważną wizę długoterminową, przyznaną w jednym państwie członkowskim lub może ją tam uzyskać, a inne państwo członkowskie zamierza dokonać lub już dokonało wpisu do SIS dotyczącego odmowy wjazdu i pobytu.

Regulacja przenosi część kompetencji z szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Komendanta Głównego Straży Granicznej jako organu drugiego stopnia m.in. w sprawach zobowiązania cudzoziemca do powrotu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, czy też zgody na pobyt tolerowany. Autorzy projektu wskazywali, że zmiany mają na celu ustanowienie spójnej i jednorodnej struktury zadań obydwu organów - KG SG i UdSC, a także zwiększenie ich efektywności.

Szef SG miałby też zyskać kompetencje do organizowania dobrowolnych powrotów oraz przeniesienia cudzoziemca do innego państwa członkowskiego UE - odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz udzielania pomocy związanej z takim przeniesieniem. (PAP)

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ akub/

Źródło:PAP
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Imigranci w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki