SUWARY: Opóźnienie publikacji raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

2019-06-17 18:52
publikacja
2019-06-17 18:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-17
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
Opóźnienie publikacji raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 18/2018 z dnia 31.10.2018r. Zarząd Suwary S.A. informuje, w związku ze zbliżającym się terminem publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od audytora tj. PriecewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp.k. (Audytor) e-mail w którym poinformował Spółkę o braku możliwości sporządzenia do dnia 28 czerwca 2019 r raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 68 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwane dalej Rozporządzeniem. Przyczyną braku publikacji w terminie raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego jest przyczyną obiektywną niezależną od audytora i spółki.
Emitent informuje, iż pozostałe elementy raportu półrocznego zgodnie z § 68 Rozporządzenia zostaną wypełnione przez Spółkę, z wyłączeniem publikacji raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, zostaną opublikowane zgodnie z obowiązującymi terminami.
O terminie publikacji raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółka poinformuje oddzielnym raportem.

Podstawa prawna: § 68 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-17 Dariusz Dombrowski Prokurent
2019-06-17 Katarzyna Muszyńska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki