REKLAMA

SUWARY: Informacja w sprawie incydentalnego niezastosowania zasady II.Z.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

2019-12-31 12:54
publikacja
2019-12-31 12:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-31
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
Informacja w sprawie incydentalnego niezastosowania zasady II.Z.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Suwary SA informuje, że nastąpiło incydentalne naruszenie zasady II.Z.11 ładu korporacyjnego określonej w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, poprzez brak opinii Rady Nadzorczej do uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19 grudnia 2019 r.
Niezastosowanie zasady miało charakter incydentalny. W przyszłości Spółka zobowiązuje się ściśle przestrzegać tej zasady.
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-31 Lilla Stefanek Prokurent
2019-12-31 Walter Kuskowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki