REKLAMA

SUNEX S.A.: Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o. uchwały o dalszym istnieniu tej spółki.

2022-07-04 14:58
publikacja
2022-07-04 14:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-04
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o. uchwały o dalszym istnieniu tej spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 4 lipca 2022 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta tj. Polska Ekologia Przetargi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu działając na podstawie art. 233 § 1 kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego tej spółki postanowiło o dalszym istnieniu tej spółki.

Emitent wyjaśnia, iż strata spółki zależnej wynika z ukończenia przetargów, które zostały rozstrzygnięte w oparciu o kalkulacje nieuwzględniające tak znacznych podwyżek cen surowca w I połowie 2021 r. , których to podwyżek nie można było przełożyć na zamawiających. Na dzień podjęcia uchwały kalkulacje nowych przetargów, do których przystępuje Spółka Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o., uwzględniają już podwyżki cen. O sytuacji tej Spółka informowała już w skonsolidowanym raporcie półrocznym z dnia 27.09.2021 r. W przypadku gdyby Spółka zależna zakończyła działalność, poniosłaby istotną stratę w postaci utraty know-how, zerwania kontraktów i kontaktów handlowych oraz potencjału, które to w przyszłości powinny przynieść wysokie dochody.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-04 Marek Kossmann Członek Zarządu
2022-07-04 Beata Korona Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki