REKLAMA

SUNEX S.A.: Informacja o zmianach umów finansowych Emitenta zawartych z ING Bank Śląski S.A.

2021-06-14 13:03
publikacja
2021-06-14 13:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-14
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Informacja o zmianach umów finansowych Emitenta zawartych z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 14.06.2021 r. powziął informację o podpisaniu ze strony ING Bank Śląski S.A. ("Bank", "ING") aneksów do obowiązujących strony umów finansowych tj.:

(i) aneks nr 9 do umowy wieloproduktowej z dnia 7 listopada 2014 r., który wprowadził następujące zmiany do umowy: zmiana wysokości udostępnionego limitu łącznie dla całej umowy do kwoty 2.200.000 EUR, zmiana wysokości sublimitu na akredytywy dokumentowe w walutach EUR i USD do kwoty 1.300.000 EUR, zmiana wysokości sublimitu w formie kredytu obrotowego w rachunku kredytowym o charakterze nieodnawialnym do kwoty 1.000.000 EUR, dodanie sublimitu do wykorzystania w formie kredytu obrotowego w rachunku kredytowym o charakterze odnawialnym w wysokości 500.000 EUR. Informacje w zakresie ww. umowy zawarte zostały w raporcie bieżącym numer 26/2020 dnia 24.09.2020 r.;

(ii) aneks nr 14 do umowy wieloproduktowej zawartej w dniu 23 marca 2012 r. który wprowadził następujące zmiany do umowy: zmiana wysokości udostępnionego limitu łącznie dla całej umowy do kwoty 3.000.000 PLN, zmiana wysokości sublimitu na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe w walutach PLN, EUR i USD do kwoty 1.000.000 PLN, zmiana wysokości sublimitu w formie kredytu obrotowego w rachunku kredytowym o charakterze nieodnawialnym do kwoty 1.000.000 PLN. Informacje w zakresie ww. umowy zawarte zostały w raporcie bieżącym numer 13/2021 z dnia 31.05.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-14 Marek Kossmann Członek Zarządu
2021-06-14 Beata Korona Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki