REKLAMA

STILO ENERGY S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stilo Energy S.A. zwołanego na dzień 22 września 2021 r.

2021-09-17 14:30
publikacja
2021-09-17 14:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-17
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stilo Energy S.A. zwołanego na dzień 22 września 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Stilo Energy S.A. [“Spółka”] informuje, iż w dniu 17 września 2021 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Akcjonariusza Powerplus Pentad Investments S.A. S.K.A. [„Akcjonariusz”] dotyczące cofnięcia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie powołania brakującego członka Rady Nadzorczej oraz wniosku w sprawie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie „powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw pod firmą Stilo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku”.

W uzasadnieniu złożonego oświadczenia Akcjonariusz wskazał, że w związku z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej, wskutek przystąpienia do niej w dniu 17 września 2021 r. Pana Piotra Siudaka, Rada może w pełni wykonywać swoje obowiązki ustawowe i statutowe polegające na bieżącym nadzorze nad działalnością Spółki, co czyni również wniosek o powołanie rewidenta bezprzedmiotowym.

Zarząd Spółki mając na uwadze powyższe oraz brak innych spraw przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia postanowił o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stilo Energy S.A. zwołanego na 22 września 2021 r. ze względu na jego bezprzedmiotowość. Decyzja o odwołaniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została zaakceptowana przez Radę nadzorczą Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-17 Aleksander Czarniecki Członek Zarządu
2021-09-17 Krzysztof Żurowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki