REKLAMA

SONEL S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału wyniku finansowego za 2019 rok

2020-03-23 14:35
publikacja
2020-03-23 14:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SONEL S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału wyniku finansowego za 2019 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SONEL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 23-03-2020 podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z rekomendacją o przekazanie całego zysku firmy za 2019 rok na kapitał rezerwowy.

Powyższe spowodowane jest niepewnością, co do przyszłości w związku z zagrożeniem Covid-19.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany w dniu 15-04-2020 roku, do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-23 Tomasz Hodij Członek Zarządu
2020-03-23 Krzysztof Wieczorkowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki