REKLAMA

SOA - kluczowy warunek efektywnego stosowania technologii Web 2.0.

2007-10-12 14:10
publikacja
2007-10-12 14:10

Europejskie przedsiębiorstwa uważają architekturę SOA za kluczowy warunek efektywnego stosowania technologii Web 2.0. Badanie przeprowadzone w Europie wykazało, że zdecydowanie najpopularniejszą technologią, która w najbliższych 12 miesiącach będzie stosowana w ramach strategii Web 2.0, są usługi sieciowe.

Firma BEA Systems Inc., światowy lider w dziedzinie oprogramowania infrastrukturalnego dla przedsiębiorstw, poinformowała, że większość europejskich firm i instytucji uważa architekturę SOA za kluczowy warunek efektywnego stosowania technologii Web 2.0. Badanie przeprowadzone w 11 krajach Europy z udziałem 330 respondentów wykazało, że 55% firm i instytucji postrzega architekturę SOA - która pozwala efektywnie zharmonizować technologię z celami biznesowymi - jako optymalny środek umożliwiający efektywne wykorzystywanie oprogramowania do społecznego przetwarzania informacji opartego na technologii Web 2.0. Badanie to wykazało również, że zdecydowanie najpopularniejszą technologią, która w najbliższych 12 miesiącach będzie stosowana w ramach strategii Web 2.0, są usługi sieciowe (57% odpowiedzi). Na dalszych miejscach znalazły się technologie współpracy (32%) i blogi (27%).

Oparte na Web 2.0 społeczne narzędzia - blogi, serwisy Wiki, sieci społeczne oraz aplikacje hybrydowe - są adaptowane do celów biznesowych, co umożliwia znaczne zwiększenie wydajności pracowników takich działów, jak marketing, sprzedaż, komunikacja, prace badawczo-rozwojowe i kadry. Za pomocą zestawów narzędzi do społecznego przetwarzania informacji pracownicy ci mogą wspólnie tworzyć aplikacje biznesowe wykorzystujące doraźnie powstające treści, zewnętrzne usługi internetowe i dostęp do danych przedsiębiorstwa, co ułatwia wykonywanie zadań biznesowych.

"Architektura SOA powinna zwiększać przewagę firmy nad konkurencją umożliwiając działowi informatyki szybsze tworzenie wartości w oparciu o bardziej prężną infrastrukturę. Przetwarzanie społeczne w przedsiębiorstwie pozwala użytkownikom zwiększyć własną produktywność i efektywniej wykonywać codzienną pracę. Ponieważ obydwie te technologie koncentrują się na poprawie sprawności, ich połączenie może dać wynik większy niż suma poszczególnych elementów" - mówi Martin Percival, starszy specjalista ds. technologii na region EMEA w firmie BEA Systems. "BEA ma wyjątkowe możliwości oferowania przedsiębiorstwom technologii zwiększających produktywność, ponieważ dostarczamy narzędzia SOA ułatwiające działom informatyki eksponowanie i kontrolowanie usług korporacyjnych wspomagających pracowników i procesy biznesowe usprawniające codzienną pracę". 

Fakt, że architektura SOA jest uważana za kluczowy czynnik ułatwiający wdrażanie technologii Web 2.0, odzwierciedla sytuację na rynku. Firmy wdrażające SOA udostępniają swoje dane, funkcje biznesowe i inne zasoby informacji w postaci usług sieciowych, które umożliwiają tworzenie nowych aplikacji. Stopniowo budują podstawy, które pozwolą nowoczesnym pracownikom maksymalnie wykorzystywać potencjał społecznego przetwarzania informacji. Używając narzędzi do społecznego przetwarzania informacji zintegrowanych z architekturą SOA, pracownicy, których zadania wymagają dostępu do wielu danych przedsiębiorstwa i procesów, mogą czerpać je z różnych źródeł.

Jak wykazało badanie, usługi internetowe są najważniejszą technologią stymulującą zapotrzebowanie na rozwiązania Web 2.0.  Łączą one systemy i automatyzują procesy biznesowe, upraszczając je i eliminując koszty związane z tradycyjnymi technologiami integracji, a także odgrywają rolę katalizatora dla SOA.

Ponadto badanie pokazało pewne interesujące różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. Najsilniejsze powiązanie infrastruktury SOA i technologii Web 2.0 występuje w Norwegii (77%), Niemczech (74%), Włoszech (71%) i Danii (69%). Natomiast w krajach Beneluksu tylko 31% respondentów uważa SOA za środek ułatwiający efektywne wykorzystywanie technologii Web 2.0.

Dalsze interesujące różnice między krajami wystąpiły w odpowiedziach na pytanie dotyczące najpopularniejszych technologii, które w najbliższych 12 miesiącach będą stosowane w ramach strategii Web 2.0. Największe zapotrzebowanie na usługi internetowe występuje w Skandynawii: 90% w Finlandii, 83% w Norwegii i 60% w Danii. Dla porównania, średnia europejska wynosi 57%. Największe zapotrzebowanie na narzędzia współpracy występuje we Francji (57%) i Wielkiej Brytanii (57%), zaś najmniejsze w Danii (7%) i Finlandii (23%). Ponadto 77% szwedzkich i brytyjskich przedsiębiorstw zamierza w ramach strategii Web 2.0 wykorzystywać blogi. Średnia europejska wynosi 27%.

Sponsorowany przez BEA sondaż BEA European Business Innovation Survey został przeprowadzony w sierpniu i wrześniu 2007 r. przez firmę Vanson Bourne specjalizującą się w badaniach rynku produktów technologicznych. Obejmował 330 respondentów w 12 krajach. Wzięły w nim udział przedsiębiorstwa z krajów Beneluksu oraz Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Respondenci działają w branżach finansowej, logistyki i transportu, farmaceutycznej, handlu detalicznego, telekomunikacyjnej oraz użyteczności publicznej i energetyki.

Więcej informacji na temat roli technologii Web 2.0 w społecznym przetwarzaniu informacji można znaleźć pod adresem www.en.terpri.se.

Najważniejsze fakty

1. Badanie przeprowadzone w Europie wykazało, że 55% przedsiębiorstw uważa architekturę SOA za kluczowy warunek efektywnego stosowania technologii Web 2.0.
2. Zdecydowanie najpopularniejszą technologią, która w najbliższych 12 miesiącach będzie stosowana w ramach strategii Web 2.0, są usługi internetowe.
3. Częścią tej strategii będą prawdopodobnie również technologie współpracy oraz blogi.

Inga Ganowska
Fischer&Zubek PR Partners

Źródło:
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Nowe technologie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki