REKLAMA

SMT SA: Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2015-12-24 21:04
publikacja
2015-12-24 21:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-22
Skrócona nazwa emitenta
SMT SA
Temat
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 22 grudnia 2015 roku wpłynęło do siedziby Emitenta zawiadomienie z art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Moncefa Khanfir - prezesa zarządu Emitenta, jako osoby zobowiązanej o transakcji spółki MKIA Limited – jako podmiotu blisko związanego z Moncefem Khanfirem na podstawie art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. c) i d) ww. ustawy.

Zawiadomienie jest datowane na dzień 22 grudnia 2015 roku i dotyczy nabycia w dniu 21 grudnia 2015 roku (daty transakcji) przez MKIA Limited łącznie 225.361 akcji na okaziciela Emitenta ("Akcje") za łączną kwotę 3.346.610,85 zł po średniej cenie sprzedaży wynoszącej 14,85 zł za akcję.

Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia Akcje zostały nabyte na sesji pakietowej.


Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne w zw. z art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-12-22 Przemysław Soroka Wiceprezes Zarządu Przemysław Soroka
2015-12-22 Szymon Pura Wiceprezes Zarządu Szymon Pura
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki