REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

2021-09-22 11:44
publikacja
2021-09-22 11:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_SkylineInvestment_5procent_Halaba.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-22
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 20 września 2021 r. otrzymał od Pani Stanisławy Halaby zawiadomienie, iż w dniu 20 września 2021 r. nabyła 1.002.000 (słownie: jeden milion dwa tysiące) akcji Skyline Investment S.A. w transakcji poza rynkiem regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz nastąpiła zmiana w dotychczas posiadanym udziale w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.

Przed transakcją nabycia 1.002.000 szt. akcji Pani Stanisława Halaba posiadała 377.633 szt. akcji spółki Skyline Investment S.A., które stanowiły 1,62% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 377.633 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowiło 1,62% głosów na walnym zgromadzeniu.

Obecnie Pani Stanisława Halaba posiada łącznie 1.379.633 szt. akcji Skyline Investment S.A., które stanowią 5,92% udział w kapitale zakładowym i dają prawo do 1.379.633 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,92% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie Pani Stanisława Halaba oświadczyła, że poza Skyline Investment S.A. nie posiada podmiotów zależnych oraz nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

Ogólna liczba akcji Spółki jak i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 23 321 000.

Treść zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_SkylineInvestment_5procent_Halaba.pdfZawiadomienie_SkylineInvestment_5procent_Halaba.pdf Zawiadomienie Stanisława Halaba

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-22 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2021-09-22 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki