SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji spółki publicznej.

2019-08-06 16:20
publikacja
2019-08-06 16:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-06
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji spółki publicznej.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 6 sierpnia 2019 roku otrzymał od Pana Janusza Petrykowskiego zawiadomienie o transakcji zbycia znacznego pakietu akcji spółki publicznej Skyline Investment SA.
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie Pan Janusz Petrykowski poinformował Spółkę o transakcji zbycia :
- 2.725.000 szt akcji serii G spółki Skyline Investment S.A. w transakcji poza systemem obrotu w dniu 02.08.2019 roku nastąpiła zmiana w dotychczas posiadanym udziale w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.
Przed transakcją zbycia akcji Pan Janusz Petrykowski posiadał 2.725.000 szt. akcji spółki Skyline Investment S.A., które stanowiły 11,68 % udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 2.725.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowiło 11,68% głosów na walnym zgromadzeniu.

Obecnie, Pan Janusz Petrykowski nie posiada akcji Skyline Investment S.A. i nie ma prawa do głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust 4 pkt 5 i 6 Ustawy Pan Janusz Petrykowski oświadczył, że poza Skyline Investment S.A. nie posiada podmiotów zależnych oraz nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotycząca przekazania uprawnień do wykonania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.
Ogólna liczba akcji Spółki jak i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 23 321 000.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-06 Maciej Srebro Prezes Zarządu Maciej Srebro
2019-08-06 Jarosław Plewa Wiceprezes Zarządu Jarosław Plewa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki