REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego

2021-05-26 20:26
publikacja
2021-05-26 20:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-26
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje o dokonaniu korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego opublikowanego w dniu 25 maja 2021 roku.

W stosunku do danych podanych w dniu 25.05.2021 r., dokonano korekt, które spowodowały zmianę w pozycjach: środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, przepływy pieniężne netto, razem oraz środki pieniężne i ekwiwalenty na koniec roku. Korekta spowodowana została błędem w formułach wyliczających przepływy pieniężne i tym samym błędnym przeniesieniem do cash flow jednostkowego.

W związku z dokonaną korektą Spółka niezwłocznie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investments S.A. za I kwartał 2021 r. skorygowane w zakresie, o którym mowa powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2021-05-26 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki