REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Sfinks Polska S.A.

2021-06-16 20:39
publikacja
2021-06-16 20:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_do_rb_26_2021_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Sfinks Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Emitent”) z siedzibą w Zalesiu Górnym informuje, że w dniu 16 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Sfinks podjęła uchwały w sprawie powołania do Zarządu Emitenta, obok sprawującego nadal funkcję Prezesa Zarządu Sylwestra Cacka, następujących osób:
Jacka Kusia - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 1 lipca 2021 r.,
Amira El Malla - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 21 czerwca 2021r.,
Mateusza Cacka - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 21 czerwca 2021r.,
na wspólną kadencję, trwającą do dnia 6 lutego 2024r.

W załączeniu Emitent przekazuje informacje dotyczące posiadanego przez w/w osoby wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żadna z ww. osób nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto Rada Nadzorcza Emitenta podjęła w dniu 16 czerwca 2021 r. uchwałę w sprawie odwołania Pani Doroty Cacek z Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 21 czerwca 2021 r.
Załączniki
Plik Opis
załącznik do rb 26_2021_.pdfzałącznik do rb 26_2021_.pdf Załącznik nr 26_2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-16 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2021-06-16 Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki