REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych Sfinks Polska S.A. celem ich dematerializacji

2020-10-16 14:38
publikacja
2020-10-16 14:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-16
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych Sfinks Polska S.A. celem ich dematerializacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Sfinks oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Sfinks - w formie materialnej (papierowej) do ich złożenia w biurze Sfinks, w Zalesiu Górnym (05-540), przy ul. Młodych Wilcząt 36, w dniach roboczych, w godzinach od godz. 10.00 do godz. 14:00 celem ich dematerializacji poprzez rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („Wezwanie”).
Złożenie ww. dokumentów w Sfinks będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem (protokół zdawczo-odbiorczy).
Zgodnie ze stanem prawnym na dzień publikacji Wezwania, moc obowiązująca dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w formie materialnej wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
Emitent podkreśla, że Wezwanie dotyczy jedynie akcjonariuszy oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, którzy posiadają akcje Sfinks/warranty subskrypcyjne Sfinks w wersji materialnej, papierowej.

Powyższe wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych wskazanymi powyżej przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-16 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2020-10-16 Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki